2 – godišnja edukacija G5

Prva edukacijska godina 2019/20

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA – Emerika Bluma 9
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja (intervju, procjena, vođenje psihoterapijskog dnevnika, početak, tok i kraj psihoterapijskog tretmana)”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Visoko-konfliktni razvodi, manipulacija i sindrom otuđenja djeteta od roditelja”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flande

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Farmakoterapija i psihoterapija”
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Grupna terapija i psihoanalitička psihodrama u radu sa adolescentima”
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

LJETNA PAUZA

Mjesto:  Sljeme – Zagreb, Intenziv modul
Tema:  “Razvoj identiteta psihoterapeuta” i “Mindfulness i Compassion u psihoterapiji”
Predavači:  Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, Prof.dr.sc. Igor Krnetić i Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković

Uplata na Račun: Institut D.O.M.

Adresa: Lipovečka 17, 10000 Zagreb

Iznos kotizacije: 2.000kn

Svrha plaćanja: Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, 2019.

IBAN UDRUGE: HR2523400091110469747

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Adresa: 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

SWIFT: PBZGHR2X

Žiro račun: 2340009-1110469747

OIB: 06971747271

MATIČNI: 02743868

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Razvoj rodnog i seksualnog identiteta kod djece i adolescenata”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Rad sa seksualno zlostavljanom djecom i forenzički osjetljiva terapija”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “ADHD i poremećaji ponašanja“
Predavač: dr. sc. Vesna Hercigonja Novković

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Terapijeske intervencije u odnosu na razvoj identita djeteta“
Predavači: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac

ZIMSKA PAUZA

Druga edukacijska godina 2020/21

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Terapijeske intervencije u odnosu na razvoj identita djeteta“
Predavači: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac