4 – godišnja edukacija G6

Prva edukacijska godina 2019/20

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 i Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Razvoj rodnog i seksualnog identiteta kod djece i adolescenata”
Predavač: Doc.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 i Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Rad sa seksualno zlostavljanom djecom: od sumnje, intervjua, pravila postupanja u zaštiti djece do tretmana”                                                                        Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb
Tema: “Terapijeske intervencije u odnosu na razvoj identita djeteta“
Predavači: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 i Subota -> 08:00 – 16:00
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Tema:
“Značaj razumijevanja objektnih odnosa u integrativnoj psihoterapiji djece i adolescenata”
Voditelj:
Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut

08.02.-09.02.2020. ZAVRŠNI ISPIT za G2 i G4, obavezan dio za sve edukante

Vrijeme: Subota -> 16:30 – 20:00; Nedjelja -> 09:00 – 11:30
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000
Tema: “Integrativna psihoterapija i savjetovanje za djecu i adolescente – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeut; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

09.02.2020. u 11:00 Svečana promocija Druge generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini – Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma
Tema: “Ljudski razvoj 1 – Teorija i terapija privrženosti”
Predavač: dr.zdrav.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut i dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 17:00; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Dječija kuća, Grbavička bb
Tema: “Diagnosis and Interventions in Integrative Psychotherapy through Theory of the Self”
Predavač:  MSc Joanna Hewitt Evans, Psychotherapist and Supervisor

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Dječija kuća, Grbavička bb
Tema: “Adolescencija i seksualno zdravlje”
Predavač: Doc. dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, E,erika Bluma 9
Tema: “Razvojna psihopatologija 1 i 2”
Predavač: Prof. dr.med.sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut ili Margareta Mesić, klinički psiholog i psihoterapeut

LJETNA PAUZA

Vrijeme: uskoro
Mjesto: uskoro
Tema: Intenziv 2020. uskoro
Predavači:

DVA MODULA (40 sati)

Druga edukacijska godina 2020/21.

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9
Tema: “Razvojna psihopatologija 2”
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med. ili prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9
Tema: “Life script – nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: prof.dr.sc. Gregor Žvelc,, psihoterapeut i dr.sc. Maša Žvelc, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9
Tema: “Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija”
Predavač: dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut i dr.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut