Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeuti i savjetnici sa europskim certifikatima

               Prva generacija diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta

29.09.2017.

Ispitna komisija:

Prof. dr. med. sc., Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente – Mentor

Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek, dječiji neuropsihijatar i psihoterapeut

Doc. dr. psih. sc. Lidija Pecotić, psihoterapeut

Druga generacija diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika

09.02.2020.

Ispitna komisija:

Prof. dr. med. sc., Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente – Mentor

Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente