Edukacijski program iz integrativne psihoterapije

Konkurs je zatvoren!

Integrativna psihoterapija naglašava važnost holističkog pristupa u radu s ljudima. Cilj joj je integracija ličnosti, što znači integraciju emocionalnog, kognitivnog i fiziološkog sustava pojedinca s obzirom na socijalnu i duhovnu dimenziju.

Integrativna psihoterapija proizlazi iz vjerovanja da se pojedine škole psihoterapije odnose na samo jedan aspekt ljudske ličnosti. Iz tog razloga integrativna psihoterapija povezuje različite pristupe psihoterapiji (psihoanalitička terapija, gestalt terapija, transakcijska analiza i druge orijentacije). Integrativna psihoterapija također se temelji na empirijski podržanim uobičajenim i specifičnim faktorima psihoterapije.

Metode integrativne psihoterapije temelje se na poštivanju klijentovog subjektivnog iskustva i u skladu su s relacijskim pogledom psihoterapije. Istraživanje normalnih razvojnih procesa i problema koji proizlaze iz poremećaja u ranoj vezi između djeteta i značajnih drugih vrlo je važno. Osobito u integrativnoj psihoterapiji važni su faktori zajednički za različite škole psihoterapije, pri čemu terapijski odnos ima središnju ulogu.

Integrativna psihoterapija koristi se u tretmanu s pojedincima, parovima, obiteljima i skupinama.

Četverogodišnji edukacijski program iz integrativne psihoterapije u BHIDAPA Centru, priznat je u sklopu Europske Asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP) i Međunarodnog Instituta za integrativnu psihoterapiju (IIPA). Integrativna psihoterapija jedna je od europski priznatih područja psihoterapije koja omogućava dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije u sklopu Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Osnovne informacije

Obrazovanje u jednoj školskoj godini obuhvata 160 sati. Ukupno trajanje treninga obuhvata 3200 sati, raspoređeno u sedam godina, od kojih najmanje četiri godine moraju biti obuke specifične za psihoterapiju.

Program obuke iz psihoterapije sastoji se od najmanje 4 godine i obuhvata najmanje 1500 sati.

1. 650 sati teorije,  metodologije i istraživanja
2. 200 sati supervizije
3. 400 sati kliničke prakse
4. 250 sati individualne psihoterapije i ličnog rasta i razvoja

Ostali sati izračunavaju se kroz pismene i usmene radove, ispite, istraživačke radove, prikaze slučajeva i iščitavanje literature. Edukacijski program slijedi europske standarde, te u skladu sa tim može doći do promjene sati.

Obično se održava jednom mjesečno – vikendom (obično petkom popodne, subotom i nedjeljom), uz zimsku i ljetnu pauzu.

Edukacijski program započinje 10.09.2021. godine sa prvim modulom na Temu: Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba. Modul vodi Prof. dr. sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor.

Cijena jedne edukacijske godine je 2500 KM i može se platiti u 3 rate.

Edukacijski program izvodi se na dva načina:

1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra

2. distance learning: online preko Zoom-a.

Konkurs ostaje otvoren do 07.09.2021. godine. Dva mjesta slobodna.

Online prijava je obavezna.

Metode rada

Metode rada uključuju:

  • predavanja,
  • praktične vježbe,
  • rad u parovima i malim skupinama,
  • grupni proces,
  • video analizu terapije,
  • demonstraciju terapije,
  • prezentacije slučaja i
  • superviziju.

Prijave za edukacijski program i članstvo

Online prijava je obavezna!

Prijaviti se možete putem online prijave.
Učlaniti se možete putem online prijave.

Za sve upite o članstvu u BHIDAPA-u ili upis na Edukaciju iz integrativne psihoterapije, molimo kontaktirajte nas.

info@bhidapa.ba
tel:+387 61 773 887

bhidapa.ba

journal.bhidapa.ba

congess.bhidapa.ba

Uvjeti za upis na studij

1) Završene humanističke i zdravstvene nauke (univerzitetski studiji 7. stepena, prema programu Bolonjskog programa – diplomirani psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici)
2) Osobni/lični kapacitet
3) Poželjno poznavanje engleskog jezika.

Ako polaznik ne ispunjava uvjete iz gore navedenih zahtijeva za uključivanje polaznika u edukaciju, ali ima završen preddiplomski i diplomski univerzitetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski univerzitetski studij u nekom drugom području, mora imati i završen studij propedeutike psihoterapije.

Voditelji edukacijskog programa

Trening će održavati treneri integrativne psihoterapije u okviru Međunarodne i Europske unije za integrativnu psihoterapiju (IIPA, EAIP).

Voditeljica edukacijskog programa je dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor i trener, a glavni akreditovani treneri Centra su: Sabina Zijadić Husić, geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente i supervizor i mr.sc. Đana Lončarica, geštalt, obiteljski sistemski psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente i supervizor.

Više o predavačima-trenerima

Od lijeva prema desno: Mirela Badurina, Brunu Van den Bosch, Hilde Vleugels, Sabina Zijadić Husić i Đana Lončarica.

Više o akreditaciji