Edukacijski program iz oblasti supervizije

Europski akreditiran edukacijski program iz oblasti supervizije u Bosni i Hercegovini organizira u suradnji sa IPSA – Institute for Integrative Psychotherapy and Counselling, Ljubljana i EUROCPS – European Centre for Psychotherapeutic Studies – UK

 

O PROGRAMU

Ovaj edukacijski program temelji se na prethodnim iskustvima i programima koje je više od 24 godine provodio pokojni prof. Ken Evans (Maslow Award za doprinose psihoterapiji 2015). Program se temelji na integrativnom relacijskom pristupu psihoterapijskoj superviziji (Gilbert & Evans, 2008).

Program se sastoji od:

 • dva petodnevna modula (ukupno 10 dana)
 • 50 sati supervizije sa supervizorom
 • 30 sati supervizije supervizora

Moduli pokrivaju sljedeće teme i pojmove:

 • Pregled oblasti, definicija i funkcija supervizije
 • Modeli supervizije
 • Značajni događaji u superviziji
 • Supervizijski savezi i stvaranje sigurnog okruženja za učenje
 • Ugovori u superviziji
 • Uloga nesvjesnih procesa i srama u superviziji
 • Objavljivanje i neobjavljivanje u superviziji
 • Anti-opresivna praksa, kultura, ekologija i transpersonalni odnosi
 • Etničke dileme i uloga supervizora.

Vremenski period od tri mjeseca između dva modula, planski je ugrađen u Program školovanja. Taj period omogućava učesnicima da promišljaju o teorijskim uvidima stečenim do tada, pročitaju literaturu i kreiraju mini studiju slučaja ili esej. Tokom drugog modula, svaki učesnik će također pripremiti kratku prezentaciju o važnosti supervizije. Oba modula će kombinirati teorijski i iskustveni rad.

Važni zahtjevi tokom period od tri mjeseca između dva modula:

Snimiti transkript supervizijskih sesija sa komentarima,

50 sati supervizije sa supervizorom i

30 sati supervizije supervizora.

 

Nakon što ispuni sve uvjete, kandidati će dobiti Diplomu iz supervizije Europskog centra za psihoterapijske studije, Instituta za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje, Ljubljana i BHIDAPA-e.

Program se preporučuje kvalificiranim i iskusnim psihoterapeutima, obično tri godine nakon sticanja osnovne kvalifikacije.

Također je otvoren za iskusne terapijske savjetnike koji će po završetku zahtjeva dobiti Diplomu iz savjetodavne supervizije.

 

PREDAVAČI U PROGRAMU:

 

 • JOANNA HEWITT EVANS – mr.sci Geštalt psihoterapije, UKCP, integrativni psihoterapeut, EAIP, MA CQSW.
 • MAŠA ŽVELC – Doktor znanosti iz oblasti kliničke psihologije, integrativni psihoterapeut (EAIP, IIPA) i supervizor (EUROCPS)

 

SUPERVIZORI PROGRAMU:

 • Prof.dr.med.sc. DUBRAVKA KOCIJAN HERCIGONJA – neuropsihijatar, integraqtivni psihoterapeut
 • Prof.dr.psih.sc. GORDANA BULJAN FLANDER – klinički psiholog, intergrativni psihoterapeut

 

Više informacija o predavačima i supervizorima možete pročitati na: http://www.psychotherapy.ba/predavaci.php

 

PROGRAM SE REALIZIRA KROZ DVA PETODNEVNA MODULA.

 • PRVI MODUL: – 08. april 2018.
 • DRUGI MODUL: -11.11.2018.

 

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJE: Centar za mlade Otoka, Gatačka 18, Sarajevo

 

TROŠKOVI EDUKACIJSKOG PROGRAMA (dva petodnevna modula) su 1.200 € (plaćanja u dvije jednake rate – prva rata po upisu u Program, druga rata 01. oktobra 2018.). Troškovi ne uključuju sate supervizije sa supervizorom i sate supervizije supervizora.

 

PRIJAVU TREBA SADRŽAVATI SLJEDEĆE PODATKE:

ime i prezime, zvanje, kontakt adresu, e-mail, telefonski broj, profesionalna iskustva

Nakon Vaše početne prijave poslat ćemo vam dodatne informacije o procesu registracije i selekcije za Program.

 

KONTAKT INFORMACIJE

bhidapa@gmail.ba

+387 61 55 48 48

www.bhidapa.ba

https://www.facebook.com/bhidapa/