Individual Therapists

Od studenata se zahtijeva da budu u osobnoj/ličnoj terapiji u trajanju modularnog programa i na redovnoj tjednoj/sedmičnoj osnovi. Osobna/lična terapija omogućuje važan razvojni moment za studente osiguravajući da je njihov osobni/lični rast u skladu s razvijajućim zahtjevima psihoterapijske edukacije i pridružujuće prakse supervizirane psihoterapijske aktivnosti. Tačnije, osobna/lična terapija će senzibilizirati studenta da: Poveže značajne aspekte teorije sa svojim vlastitim razvojem , Razvije dovoljan uvid kako bi bio sposoban za povećanu zrelu procjenu svoje osobne povijesti i sadašnjeg stupnja funkcioniranja s pojedincima i u grupi, Bude sposoban povezati osobne/lične uvide u kliničku praksu osobito u razumijevanju pitanja transfera-kontratransfera. Sposobnost studenta da bude terapeut direktno je povezana s njegovom/njezinom sposobnosti da bude klijent. Naime, osobna terapija zahtijeva spremnost da se bude ranjiv u razvijanju svjesnosti selfa i selfa u odnosu na druge ljude. Predloženi individualni terapeuti koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e u suradnji sa Institutom D.O.M. (raniji naziv: HITUDIM) i EIATSCYP su:

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar i psihoterapeut


Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju.

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac

Psihijatar i psihoterapeut


Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj. Unutar škole BHIDAPA vodi individualnu i grupnu psihoterapiju sa studentima Škole.

Mr. sc. Elma Omersoftić

Psiholog i psihoterapeut

+387 61 220 345


Radi na mjestu školskog psihologa u osnovnoj školi u Sarajevu. Od februara 2009. radi psihoterapiju sa odraslim klijentima i djecom, kao i sa porodicama u okviru privatne prakse u Sarajevu. Također, radi individualne i grupne seanse za edukante Transakcione analize u Sarajevu u organizaciji Psihopolis Instituta – Novi Sad. U februru 2011. izabrana je za delegata u Vijeću EATA-e ispred Bosanskohercegovacke asocijacije Transakcione analize – BIHOTA-e.

Mr. sc. Sandra Muratović

Psiholog, Kognitivno-bihevioralni psihoterpeut

+387 61 212 288


Rođena 1.decembra 1973. godine u Ludwigsburgu, Njemačka. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2000. godine, a magistrirala 2006. godine. Upisuje edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije 2007. godine i završava je 2014. godine. Predaje psihologiju u Drugoj gimnaziji u Sarajevu i bavi se praktikovanjem KBT-a od 2009. godine u sklopu psihološkog savjetovališta “ABC”. Govori engleski i njemački jezik

Sanela Selmanović Podrug

Psiholog, psihoterapeut

+387 61 171 958


Psiholog i od 2006. kao Geštalt psihoterapeut stječe certifikat EAP-a i EAGT-a. Od 2004. godine osnivač je instituta za edukaciju iz Gestalt terapije Psiho-Integrum Sarajevo gdje radi kao trener i supervizor. Privatnu praksu obavlja u BiH i Hrvatskoj.

Marija Krivačić

Psiholog - Pedagog, psihoterapeut

+381 63 848 23 89


Završila edukaciju iz Porodične sistemske psihoterapije. Od 1995. sa timom kolega osnivač je Studija za profesionalni i lični rast i razvoj »PSIHOKOD« u kome i dalje obavlja svoju privatnu praksu. U okviru Studija vodi psihoterapijski, psihološko-preventivni i edukativni rad sa pojedincima,porodicama i grupama različitih korisnika. Koautor je i kreator sledećih programa: »Umeće odrastanja«, »Umeće roditeljstva«, »Umeće komunikacije«, »Izgradjivanje tima i saradnja u timu«.
skype: marija.krivacic

Adi Hasanbašić

Psiholog i psihoterapeut

+387 62 760 209


Diplomirani psiholog i certificirani Gestalt terapeut sa članstvom i certifikatima za Evropsku asocijaciju Gestalt terapeuta (EAGT) i Evropsku asocijaciju za psihoterapiju (EAP). Ima privatnu psihoterapeutsku praksu i gotovo isključivo je posvećen radu sa klijentima. Posebno ga interesuju ekstremna stanja svijesti poput psihotičnih stanja i fenomena čujenja glasova. Osnivač i predsjednik je udruzenja Metanoia, koja se bavi promoviranjem mentalnog zdravlja u zajednici, radom sa osobama koje čuju glasove. Trenutno živi i školuje se u Pragu.
skype: metanoia012

Mirjana Brajković

Psiholog i psihoterapeut

+387 63 887 222


Završila edukaciju iz geštalt psihoterapije i obiteljske sistemske terapije. Kasnije svoje usavršavanje nastavlja kroz edukaciju iz Obiteljskih konstelacija pri njemačkoj Asocijaciji sistemskih konstelatora pri institutu Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. (THBB). Svoje radno iskustvo je stekla u Obiteljskom i bračnom savjetovalištu pri Caritasu u Mostaru. Zadnjih pet godina predaje na Sveučilištu Filozofskog fakulteta. Najviše se bavi individualnom, bračnom i obiteljskom psihoterapijom.
skype: mirjanabr80

Marija Stefanović

Psiholog, psihoterapeut i supervizor

+381 62 106 49 78


Edukator i supervizor u Gestalt studiju Beograd. Gostujući je trener i supervizor u Geštalt centrima u Skopju, Zagrebu, Zadru, Rijeci, Podgorici i Sarajevu. Ciljne grupe sa kojima radi su odrasli sa fokusom na djecu i mlade. Od 2002. godine u okviru Centra za decu, mlade i porodicu «Oaza» realizuje niz preventivnih i edukativnih programa. Europski je certificirani psihoterapeut (ECP) i Europski certificirani Gestalt psihoterapeut ( EAGT).

Sabina Zijadić - Husić

Psiholog, psihoterapeut i supervizor pod supervizijom

+387 61 351 740


Zamjenica direktora BHIDAPA Interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu djece, mladih i obitelji

Rođena 25.01.1976. godine, udata, majka dvoje djece. Diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente.Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu, gdje je i diplomirala na filozofskom fakultetu, Odsjek za psihologiju 2001.godine. Od 1999. godine sticala radno iskustvo volontirajući u programima za psihosocialnu podršku i pomoć djeci pogođenoj ratnim dejstvima. Od 2000. radi na projektu eksperimentalnog programa sa grupom nadarene djece radila u predškolskoj ustanovi. Od 2001. angažovana u NVO World Vision na projektu rada sa djecom i adolescentima traumatiziranim u ratu. U okviru pomenutog projekta radila na pružanju podrške, savjetovanju i psihoterapijskim tretmanima roditelja i nastavnika. Od 2009. angažovana u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, sa djecom oštećenog sluha i poremećenog razvoja govora. U okviru privatne prakse radi psihoterapijski tretman djece mladih i odraslih kroz individualnu terapiju, terapiju parova i organizuje radionice za lični rast i razvoj. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA, angažovana je na poslovima: zamjenice direktorice BHIDAPA, psihoterpauta, supervizora, te kao asistent u nastavi edukacijskog programa za dječijeg i adolescentnog integrativnog psihoterpauta i savjetinka.