Supervisors

Poštujući europske standarde, Edukacijski program iz dječje adolescentne psihoterapije uključuje supervizijske sate kliničke prakse za edukante, s ciljem boljeg i kvalitetnijeg terapijskog rada sa klijentima, provjere dijagnostičkih hipoteza i intervencija, terapijskog plana, rada na kontratransferu, diskusije o etičkim pitanjima… Pored individualne supervizije moguć je i rad u malim supervizijskim grupama. Predloženi supervizori koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e u suradnji sa HITUDIM-om i EIATCYP su>

Vera_Danes

Prof. Dr. Sc. Vera Daneš-Brozek

Neuropsihijatar,
Psihodinamski pristup

vera.danes@gmail.com

Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije. Tokom svoje profesionalne aktivnosti sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, i sudjelovala u većem broju projekata, uglavnom iz područja dječije psihotraumatologije.Publicirala je stotinjak znanstvenih radova, te je autorica i koautorica odredjenog broja publikacija, udžbenika za studenete i monografija iz područja psihopatologije razvojnog doba.Aktualna je predsjednica Udruge-Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini.(UDAP in BiH)

Gordana_Buljan_Flander

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Dječiji Psiholog, Intergrativni psihoterapeut

gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Lejla_Smajic_Hodzic

Mr. sc. Lejla Smajić-Hodžić

Psiholog, Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut

066/000-057

shlejla@yahoo.com

Tokom studija pokazuje poseban interes za oblast dječije i adolescentne psihologije. Od 2003. god. stalno uposlena na mjestu kliničkog psihologa pri Kabinetu za psihologiju Pedijatrijske klinike UKC-a u Sarajevu, na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije, edukacije i istraživanja. Bavi se širokim spektrom psihodijagnostičke procjene djece, uključujući i ranu razvojnu procjenu djece sa različitim neurorazvojnim poremećajima. Psihoterapijsko iskustvo obuhvata rad sa djecom uzrasta od 2 do 18 godina, sa različitim psihološkim problemima (od poremećaja ponašanja, eliminacije, spavanja, preko različitih depresivnih i anksioznih poremećaja uključujući i poremećaje prilagodbe i traumu kod djece, pa do poremećaja hranjenja, te onih nastalih kao posljedica hroničnih bolesti). Trenutno je na supervizijskom stepenu edukacije iz EMDR terapije.

Biljana_Popovic

Mr. sc. Biljana Popović

Geštalt psihoterapeut i dječji adolescentni psihoterapeut

+381 64/175-71-17

bgpopovic@open.telekom.rs

Bazično obrazovanje u oblasti psihoterapije stekla je tokom četvorogodišnih studija geštalt terapije. Educirana je sa osnovama konstruktivizma i transakcione analize. Posebna interesovanja su usmjerena na rad sa djecom i adolescentima, što je rezultiralo subspecijalizacijom iz primjena geštalt metode u radu sa djecom i adolescentima. Završila je i dvogodišnji seminar iz osnova psihoanalitičke psihoterapije djece. Radno iskustvo – Stručni saradnik pedagog u osnovnoj školi. Privatna psihoterapijska praksa otvorena 1998.godine. Dvije trećine ukupnog radnog vremena posvećuje radu sa odraslima, dok je preostalo radno vrijeme ispunjeno radom sa djecom i adolescentima. Angažovana je i u nastavničkom radu u okviru Instituta za geštalt psihoterapiju kao supervizor i učitelj na bazičnom i naprednom nivou.