Individualni Terapeuti

Od studenata se zahtijeva da budu u osobnoj/ličnoj terapiji u trajanju modularnog programa i na redovnoj tjednoj/sedmičnoj osnovi. Osobna/lična terapija omogućuje važan razvojni moment za studente osiguravajući da je njihov osobni/lični rast u skladu s razvijajućim zahtjevima psihoterapijske edukacije i pridružujuće prakse supervizirane psihoterapijske aktivnosti. Tačnije, osobna/lična terapija će senzibilizirati studenta da: Poveže značajne aspekte teorije sa svojim vlastitim razvojem , Razvije dovoljan uvid kako bi bio sposoban za povećanu zrelu procjenu svoje osobne povijesti i sadašnjeg stupnja funkcioniranja s pojedincima i u grupi, Bude sposoban povezati osobne/lične uvide u kliničku praksu osobito u razumijevanju pitanja transfera-kontratransfera. Sposobnost studenta da bude terapeut direktno je povezana s njegovom/njezinom sposobnosti da bude klijent. Naime, osobna terapija zahtijeva spremnost da se bude ranjiv u razvijanju svjesnosti selfa i selfa u odnosu na druge ljude. Predloženi individualni terapeuti koji zadovoljavaju standarde BHIDAPA-e u suradnji sa Institutom D.O.M. (raniji naziv: HITUDIM) i EIATSCYP su:

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar i psihoterapeut


Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju.

Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac

Psihijatar i psihoterapeut


Specijalist psihijatiar, pročelnica odsjeka za adolescente i obitelj, KBC Rijeka. Predavač na Medicinskom fakultetu, Polje interesa: psihoterapija adolescenata, grupni rad sa adolesentima, rad sa obitelj. Unutar škole BHIDAPA vodi individualnu i grupnu psihoterapiju sa studentima Škole.

Mr. sc. Elma Omersoftić

Psiholog i psihoterapeut

+387 61 220 345


Radi na mjestu školskog psihologa u osnovnoj školi u Sarajevu. Od februara 2009. radi psihoterapiju sa odraslim klijentima i djecom, kao i sa porodicama u okviru privatne prakse u Sarajevu. Također, radi individualne i grupne seanse za edukante Transakcione analize u Sarajevu u organizaciji Psihopolis Instituta – Novi Sad. U februru 2011. izabrana je za delegata u Vijeću EATA-e ispred Bosanskohercegovacke asocijacije Transakcione analize – BIHOTA-e.

Mr. sc. Sandra Muratović

Psiholog, Kognitivno-bihevioralni psihoterpeut

+387 61 212 288


Rođena 1.decembra 1973. godine u Ludwigsburgu, Njemačka. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2000. godine, a magistrirala 2006. godine. Upisuje edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije 2007. godine i završava je 2014. godine. Predaje psihologiju u Drugoj gimnaziji u Sarajevu i bavi se praktikovanjem KBT-a od 2009. godine u sklopu psihološkog savjetovališta “ABC”. Govori engleski i njemački jezik

Sabina Zijadić - Husić

Psiholog - psihoterapeut i supervizor pod supervizijom

+387 61 351 740


Zamjenica direktorice BHIDAPA Interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu zdravlja, djece, mladih i obitelji
Diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente i supervizor pod supervizijom. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA, angažovana je na poslovima: zamjenice direktorice BHIDAPA, psihoterpauta, supervizora i stručni saradnik u nastavi za dječijeg i adolescentnog integrativnog psihoterpauta i savjetinka u BHIDAPA Centru i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

doktorantica, mr.sc. Đana Lončarica

psiholog, psihoterapeut i supervizor pod supervizijom

+38761181342


Psiholog, magistrica socijalne pedagogije,smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a. Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Certificirana je posrednica za razvod braka. Deset godina radila je u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Stručna saradnica je u nastavi BHIDAPA-e i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja. Saradnica je Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece,mladih i obitelji.

Belma Žiga

Psiholog - psihoterapeut i supervizor pod supervizijom

+38761510968


Nakon diplome iz psihologije, stiče kvalifikaciju kognitivno bihevioralne psihoterapeutkinje. Kvalifikaciju integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente stiče 2017. godine. Supervizor je pod supervizijom u psihoterapiji. Radi kao članica multidisciplinarnog tima u Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu djece, mladih i obitelji – BHIDAPA. Također je angažovana i u edukacijskom programu BHIDAPA kao stručni saradnik u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA Centru i Medicinskom fakultetu Univerzoiteta u Zenici. Prve poslove radi kao koordinatorica programa neformalnog obrazovanja u zajednici a od 2006. godine radi na poslovima psihoterapeutkinje. Radila je u Fondaciji Krila nade, u periodu od 2006. do 2017. godine, razvijala je projekte sa školama, uključujući projekte iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja i razvoja socijalnih vještina, te na poslovima procjene i kreiranja plana psihoterapijskog tretmana za djecu i adolescente, savjetovanja roditelja te kreirala niz radionica za djecu i roditelje.

mr.sc.dr. Azra Arnautović

pedijatar, psihoterapeut i supervizor pod supervizijom

+38761735110


Primarijus. Mr.Med.Sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor pod supervizijom. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar do 1998. nakon čega u Vive Žene Tuzla, Centra za terapiju i rehabilitaciju kao pedijatar i psihoterapeut za djecu i odrasle. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i stručnog saradnika u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA-i i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. godine kada prvo volontira, a kasnije kao uposlenik Vive Žene radi sa ratnom traumom, torturom, nasiljem u porodici. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije.

Adi Hasanbašić

Psiholog i psihoterapeut

+387 62 760 209


Diplomirani psiholog i certificirani Gestalt terapeut sa članstvom i certifikatima za Evropsku asocijaciju Gestalt terapeuta (EAGT) i Evropsku asocijaciju za psihoterapiju (EAP). Ima privatnu psihoterapeutsku praksu i gotovo isključivo je posvećen radu sa klijentima. Posebno ga interesuju ekstremna stanja svijesti poput psihotičnih stanja i fenomena čujenja glasova. Osnivač i predsjednik je udruzenja Metanoia, koja se bavi promoviranjem mentalnog zdravlja u zajednici, radom sa osobama koje čuju glasove. Trenutno živi i školuje se u Pragu.
skype: metanoia012

Marija Krivačić

Psiholog - Pedagog, psihoterapeut

+381 63 848 23 89


Završila edukaciju iz Porodične sistemske psihoterapije. Od 1995. sa timom kolega osnivač je Studija za profesionalni i lični rast i razvoj »PSIHOKOD« u kome i dalje obavlja svoju privatnu praksu. U okviru Studija vodi psihoterapijski, psihološko-preventivni i edukativni rad sa pojedincima,porodicama i grupama različitih korisnika. Koautor je i kreator sledećih programa: »Umeće odrastanja«, »Umeće roditeljstva«, »Umeće komunikacije«, »Izgradjivanje tima i saradnja u timu«.
skype: marija.krivacic