Amela Hadžimejlić

koordinator centara


Bachelor produkt dizajna, u procesu rada i odbrane master teze. Posjeduje iskustvo u organizaciji i vođenju projekata, dizajnu i izradi produkata, te dizajnu grafičkih vizuala. Spremna je za rad, napredovanje i sticanje novih znanja.