Belma Žiga

Psiholog, KBT i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Rođena 1976. godine. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2004. godine. Nakon diplome iz psihologije, stiče kvalifikaciju kognitivno bihevioralne psihoterapeutkinje. Kvalifikaciju integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente stiče 2017. godine. Trenutno pohađa edukaciju za supervizora u psihoterapiji. Radi kao članica multidisciplinarnog tima u Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu djece, mladih i obitelji u Sarajevu. Također je angažovana i u edukacijskom programu BHIDAPA kao asistent u nastavi. Prve poslove radi kao koordinatorica programa neformalnog obrazovanja u zajednici a od 2006. godine radi na poslovima psihoterapeutkinje. Radila je na poslovima procjene i kreiranja plana psihoterapijskog tretmana za djecu i adolescente, savjetovanja roditelja te kreirala niz radionica za djecu i roditelje. U toku svog radnog angažmana u Fondaciji Krila nade, u periodu od 2006. do 2017. godine, razvijala je projekte sa školama, uključujući projekte iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja i razvoja socijalnih vještina. U toku 2016. godine radi kao supervizor na projektu Mentalnog zdravlja u BiH. Živi u Sarajevu, udata je i majka dvoje djece.