Marija Pavlović

Psiholog

Geštalt psihoterapeut i Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod mentorstvom


Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2005. godine, a 2011. godine stiče kvalifikaciju gestalt psihoterapeuta. Trenutno pohađa edukaciju iz integrativne dječije i adolescentne psihoterapije. Radno iskustvo počinje volontiranjem na Odjelu za dječiju i adolescentnu psihijatriju, nakon čega radi na poslovima psihosocijalne podrške socijalno ugroženim porodicama, zatim u Savjetovalištu za žene gdje radi individualno savjetovanje, psihoterapiju i grupni rad sa ženama. Od 2012. godine radi na poslovima psihološke podrške žrtvama i svjedocima u krivičnom postupku (djeca i maloljetnici, svjedoci/žrtve ratnih zločina i opšeg kriminaliteta i dr.), te procjene i podrške djeci u sukobu sa zakonom. U međuvremenu završava specijalističku edukaciju “Psihološki pristup djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku”, kao i edukaciju za trenere u oblasti rada sa žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Edukator je za sudije i tužioce na teme rada sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ratnog seksualnog nasilja, psihosocijalnih aspekata rada sa ugroženim kategorijama žrtava i svjedoka i sl. U Interdisciplinarnom terapijskom centru za zaštitu djece, mladih i obitelji BHIDAPA radi kao gestalt psihoterapeut i integrativni dječiji i adolescentni psihoterapeut pod supervizijom. Udata je i majka jednog djeteta.