Senka Čimpo

psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja, dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica


Senka Čimpo (14.04.1982.) je diplomirana psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja, dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica. Dugogodišnje iskustvo sa djecom i porodicama u riziku stiče kroz angažman u nevaldinom sektoru. Psihoterapijskim radom sa djecom, mladima i roditeljima se bavi u okviru Agencije za psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju Kontakt HOMINI te kao saradnica Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji. Asistentica je u BHIDAPA Edukaciji za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Radi na razvoju i provođenju programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djecu i mlade. Trenerica je za trenere u oblasti UN Konvencije o pravima djeteta, oblasti ljudskih prava i rada sa mladima. Sapajanje profesionalnih znanja i vještina sa hobijima i aktivizmom vidi kao izazov postizanja lične ravnoteže, društvene odgovornosti, rada i zadovoljstva. Članica je Odbora za etička pitanja Društva psihologa FBiH, EAGT European Association for Gestalt Therapy, EAP European Association for Psychotherapy i EIATSCYP European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People.