4 – godišnja edukacija G7

Prva edukacijska godina 2021/22 - Osnovni edukacijski programa

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i  Zoom Platforma
Tema: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”
Predavač: Prof. dr.sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor

Vrijeme: Petak -> 09:00 – 17:00 grupni proces i Konferencija ; Subota ->09:00 – 17:00 Konferencija i grupni proces; Nedjelja -> 9:00 – 15.30 Metode u integrativnoj psihoterapiji-Iskustvene vježbe i ispit
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 i Online
Teme: “Kreativnost i društvena odgovornost metode na djelu-Konferencija” i “Metode u integrativnoj psihoterapiji”
Predavači Konferencije, voditelji grupnih procesa i mr. sc. Sedina Habibović, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija razvoja 1 (razvoj privrženosti, t. objektnih odnosa i t. separacija i individualizacija”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija odnosa, odbrambeni mehanizmi i otpori”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 ; Subota ->09:30 – 17:30 ; Nedjelja -> 9:00 – 13.00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Teme: “Teorija razvoja 2 ( razvoj Selfa, t. Daniel Stern i adolescencija)”
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Relacijske potrebe i teorije motivacije u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr.sc. Vesna Petrović,  psihoterapeut

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Ego stanja u integrativnoj psihoterapiji – Teorija uma drugih i mentalizacija”
Predavač: mr.sc. Sedin Habibović,  psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Life script – Nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: Prof.dr. Gregor Žvelc i Doc. dr.sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme: Četvrtak -> 09:00 – 18:00 Petak -> 09:00 – 13:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema:  INTENZIV MODUL – “Upotreba psihodrame u radu sa traumatizovanim adolescentima” i “Nesvjesni procesi u psihoterapiji i superviziji”
Predavač: Ivana Slavković, psihoteraput i Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

LJETNA PAUZA

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Druga edukacijska godina 2022/23.

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Razvoj spolnog identiteta, rodnog identiteta i seksualne orijentacije (Psihoseksualni razvoj)”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Contact and disruption of contact – (diagnostics and interventions)”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans, psychotherapist and supervisor

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina
Tema: “Theory and processes of change; research  in psychotherapy – SNS (part 1)”
Predavač: Univ. prf. dr. sc. Günter Karl Schiepek, systemic psychotherapist, integrative researcher and supervisor

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina
Tema: “Psihopatologija 1”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med, neuropsihijatar i psihoterapeut

Subota u 19:00 Promocija knjige

ADHD – Od predrasuda do činjenica

Vesna Hercigonja Novković, Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak ->18:00 – 19:30 – grupni proces online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: E edukacija, Zoom platforma
Tema: “Psihopatologija 2”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr.med, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 –14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54
Tema: “Methods of integrative psychotherapy: Inquiry, attunement and involvement”
Predavač: Prof. dr. sc. Gregor Žvelc i doc. dr. sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30 
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54/II
Tema: “Rad sa emocijama u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak->18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30; 
Mjesto:
Startup studio, Maršala Tima 54/II
Teme:
“Poremećaji hranjenja u djece i adolescenata i zloupotreba o PAS-a” – Otvoreni modul
Predavač:
Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak ->17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00; 13:30-14:30-Završni ispit osnovnog edukacijskog programa, 14:45-16:15-Grupni proces
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54
Tema: “Upotreba sistemskog razumijevanja u humanističkim pravcima (sociogram, sociometrija i genogram)” i “Završni ispit bazičnog dijela edukacije”
Predavač: Ivana Slavković, psihoterapeut

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Treća edukacijska godina 2023/24. - Napredni edukacijski program

Vrijeme: Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI, Emerika Bluma 9a
Tema: “Osnovne metode i tehnike rada s djecom i adolescentima – integrativni pristup”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI, Emerika Bluma 9a
Tema: “Prve terapijske sesije sa djecom i adolescentima i plan psihoterapijskog tretmana”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 10:00 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54
Tema: “Trauma, zlostavljanje i zanemarivanje djece: prepoznavanje i tretman”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, psihoterapeut