Stručna predavanja

Uloga nastavnika u prepoznavanju, prevenciji i intervenciji nasilja nad i među djecom

ADHD – je li stvarna dijagnoza ili izmišljeni fenomen?

SEMINAR O DJEČIJOJ PSIHOLOGIJI: Zajednički do bolje zaštite i podrške djeci u krivičnim postupcima

U prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST) počeo je seminar […]