Supervizori

Poštujući europske standarde, Edukacijski program iz dječje adolescentne psihoterapije uključuje supervizijske sate kliničke prakse za edukante, s ciljem boljeg i kvalitetnijeg terapijskog rada sa klijentima, provjere dijagnostičkih hipoteza i intervencija, terapijskog plana, rada na kontratransferu, diskusije o etičkim pitanjima… Pored individualne supervizije moguć je i rad u malim supervizijskim grupama. Predloženi supervizori BHIDAPA-e u suradnji sa EIATSCYP i EAIP-om su:

Vera_Danes

Prof. Dr. Sc. Vera Daneš-Brozek

Neuropsihijatar,
Psihodinamski psihoterapeut i supervizor

vera.danes@gmail.com

Od skora je umirovljena sveučilišna profesorica psihijatrije. Uža specijalnost je dječija i adolescentna psihijatrija. Najveći dio radnog vijeka provela je kao voditelj Odjela dječije i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike Univerziteta u Sarajevu. Po svom edukativnom usmjerenju pripada školi psihodinamske orijentacije. Tokom svoje profesionalne aktivnosti sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, i sudjelovala u većem broju projekata, uglavnom iz područja dječije psihotraumatologije.Publicirala je stotinjak znanstvenih radova, te je autorica i koautorica odredjenog broja publikacija, udžbenika za studenete i monografija iz područja psihopatologije razvojnog doba.Aktualna je predsjednica Udruge-Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini.(UDAP in BiH)

gordana-buljan-flander

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

klinički psiholog, Intergrativni psihoterapeut i supervizor

gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba trideset se godina svoje karijere bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Stoga je bila među prvima koji su početkom ’90.tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila svoj daljnji rad.

Mirela_Badurina_alt

Dr. sc. Mirela Badurina

geštalt, integrativni psihoterapeut i supervizor

mirela.badurina@bhidapa.ba

Doktor zdravstvenih znanosti, Europski je certificiran geštalt i dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, supervizor je pod supervizijom. Osnovač je BHIDAPA-e u sklopu kojeg djeluje: prvi europski akreditirani interdisciplinarni edukacijski programa iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihterapije i savjetovanja, supervizije, te prvi Interdisciplinarni terapijski centri za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji u Bosni i Hercegovini. Predsjednica je organizacionog odbora prvog Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije pod nazivom „Mjesto i uloga psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“ i urednica Interdisciplinarnog psihoterapijskog časopisa.

sabina_zijadic_husic-kocka

Dipl. psih. Sabina Zijadić Husić

geštalt i integrativni psihoterapeut i supervizor

sabina.zijadic.husic@bhidapa.ba

Zamjenica direktorice BHIDAPA Interdisciplinarnog terapijskog Centra za zaštitu zdravlja, djece, mladih i obitelji
Diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente i supervizor pod supervizijom. Od osnivanja Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA, angažovana je na poslovima: zamjenice direktorice BHIDAPA, psihoterpauta, supervizora i stručni saradnik u nastavi za dječijeg i adolescentnog integrativnog psihoterpauta i savjetinka u BHIDAPA Centru i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Dubravka_Kocijan-Hercigonja

Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar, integrativni psihoterapeut i supervizor

info@bhidapa.ba

Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Psihoterapiju.

Azra

mr. sc. dr. Azra Arnautović

psihoanalitičar, integrativni psihoterapeut i supervizor

azra.ai@bih.net.ba

Primarijus. Mr.Med.Sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, supervizor pod supervizijom. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar do 1998. nakon čega u Vive Žene Tuzla, Centra za terapiju i rehabilitaciju kao pedijatar i psihoterapeut za djecu i odrasle. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i stručnog saradnika u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA-i i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. godine kada prvo volontira, a kasnije kao uposlenik Vive Žene radi sa ratnom traumom, torturom, nasiljem u porodici. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije.

Djana

mr. sc. Đana Lončarica

geštalt, obiteljski sistemski, integrativni psihoterapeut i supervizor

loncaricam@yahoo.com

Psiholog, magistrica socijalne pedagogije, smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja, doktorantica zdravstvenih znanosti, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a. Diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut. Certificirana je posrednica za razvod braka. Deset godina radila je u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja. Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Stručna saradnica je u nastavi BHIDAPA-e i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, na edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja. Saradnica je Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece,mladih i obitelji.