Temeljnih kompetencija dječjih i adolescentnih psihoterapeuta-savjetnika

*EIATSCYP verzija 5

Mjesto: DUBROVNIK IUC – “Ljetna škola psihoterapije” – 5 dana; 30 ECTS bodova
Tema: ”Uvod u konstelacije ljudskih sistema i Obiteljska terapija”
Predavači: Prof. dr.sc. Lidija Pecotić, Prof. dr.sc. Vesna Vidović, Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu – (3. sprat)
Tema: “Osnovne metode i tehnike rada s djecom”
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja”
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Ljudski razvoj 1 – Osnovna tema: Terapija privrženosti kod djece i adolescenata”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 20:00; Subota -> 09:30 – 17:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:00
Mjesto: Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26 – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: Life script – Nesvjesni modeli odnosa
Predavači: Dr.sc. Gregor i Maša Žvelc

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: Transfer i Kontratransfer u psihoterapiji djece i adolescenata
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 16:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: M. Sc. Joana Hewitt Evans

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Self”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja