Voditelji Edukacije i Programa

Studiji iz oblasti Integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle se organizuje u trajanju od četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se BHIDAPA diploma:

Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, te europski Certifikat ovjeren od strane EAITSCYP – Ken Evans

Integrativni psihoterapeut, te europski Certifikat ovjeren od strane EAIP-a i EAP

Voditelji Edukacije i Programa su:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar - psihoterapeut za djecu i mlade

Voditelj edukacije


dječji i adolescentni neuro-psihijatar i psihoterapeut, ujedno i predsjednica Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i Instituta D.O.M.

Dr. sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut, trener i supervizor

Voditelj edukacijskog programa


osnivač i direktor BHIDAPA -e. Doktor zdravstvenih znanosti, europski certificirani psihoterapeut (ECP) i registra EIATSCYP-a.

Edukacijski tim:

mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar

grupni psihoanalitičar, integrativni psihoterapeut, trener i supervizor

Koordinator edukacijskog programa


dipl. psiholog Sabina Zijadić Husić

integrativni psihoterapeut, trener i supervizor


Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog

geštalt. porodični sistemski i integrativni psihoterapeut, trener i supervizor