Voditelji Edukacije i Programa

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije ili dječje i adolescentne savjetnike/savjetodavce. Studij se organizuje u trajanju od dvije ili četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se diploma iz Integrativne Dječje i adolescentne psihoterapije odnosno savjetovanja, te europsku licencu ovjerenu od strane EAITCYP i EUROPCS.
Voditelji Edukacije i Programa su:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar - psihoterapeut za djecu i mlade

Voditelj edukacije


dječji i adolescentni neuro-psihijatar i psihoterapeut, ujedno i predsjednica Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i Instituta D.O.M.

Dr. sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

Voditelj edukacijskog programa


osnivač i direktor BHIDAPA -e. Doktor zdravstvenih znanosti, europski certificirani psihoterapeut (ECP) i registra EIATSCYP-a.