Voditelji Edukacije i Programa

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije ili dječje i adolescentne savjetnike/savjetodavce. Studij se organizuje u trajanju od dvije ili četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se diploma iz Integrativne Dječje i adolescentne psihoterapije odnosno savjetovanja, te europsku licencu ovjerenu od strane EAITCYP i EUROPCS.
Voditelji Edukacije i Programa su:

Dubravka_Kocijan-Hercigonja

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Neuropsihijatar - psihoterapeut
Voditelj edukacije

dječji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut, ujedno i predsjednica Europske interdisciplinarne asocijacije za terapiju djece i adolescenata (EIATSCYP) i Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež (HITUDIM).

Mirela_Badurina

Dr. sc. Mirela Badurina

Geštalt i integrativni psihoterapeut
Voditelj edukacijskog programa

Geštalt i integrativni psihoterapeut, ujedno i osnivač i direktor BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka inegrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija). Doktor zdravstvenih znanosti, europski certificirani psihoterapeut (ECP) i član EIATSCYP.