Edukacijski odbor – voditelji edukacijskog programa

Studiji iz oblasti Integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i integrativne psihoterapije organizuje se u trajanju od 4,5 akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se BHIDAPA diploma:

Diploma dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta, sa kojom se direktno može aplicirati za sticanje europskog Certifikata ovjerenog od strane EAITSCYP – Ken Evans, EAIP-a i EAP-a

Diploma Integrativnog psihoterapeuta, sa kojom se direktno može aplicirati za sticanje europskog Certifikata ovjerenog od strane  EAIP-a i EAP

Edukacijski odbor:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja,neuro-psihijatar

ntegrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

Voditelj edukacije


dječji i adolescentni neuro-psihijatar i psihoterapeut, ujedno i počasna predsjednica Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP Ken Evans)

Dr. sc. Mirela Badurina

geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener i supervizor

Voditelj edukacijskog plana i programa


osnivač i direktorica BHIDAPA -e. Doktor zdravstvenih znanosti, europski i svjetski certificiran psihoterapeuti (ECP i WCPC), Registra i Chair of Membership Committee EIATSCYP Ken Evans.

Edukacijski odbor

mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar

grupni psihoanalitičar, integrativni psihoterapeut, trener i supervizor

Koordinatorica edukacijskog programa


dipl. psiholog Sabina Zijadić Husić

integrativni psihoterapeut, trener i supervizor

Kovoditelj edukacijskog plana i programa


Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac, psihijatar

psihodinamski (psihoanalitički) psihoterapeut , trener, supervizor i mentor


Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog

integrativni psihoterapeut, integrtativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, supervizor i mentor


Prof. dr. med. sc. Vera Daneš Brozek, dječji psihijatar

psihodinamski psihoterapeut i supervizor