Members of BHIDAPA

Počasni član Asocijacije

 1. Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja – Neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor
 2. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander – Klinički psiholog, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, supervizor
 3. Prof. dr. med. sc. Vera Daneš – Psihijatar, psihonalitičar, supervizor
 4. Prof. dr. med. sc. Mirjana Graovac  – Psihoanalitički psihodramski psihoterapeut, supervizor
 5. Mr. sci Joanna Hewitt Evans – Socijalni radnik, integrativni i geštalt psihoterapeut, supervizor
 6. Prof. dr. sc. Gregor Žvelc – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, EMDR, KBT
 7. Dr. sc. Maša Žvelc  – Psiholog, TA, Integrativni psihoterapeut, supervizor

Popis članova Asocijacije

 1. Dr. sc. Mirela Badurina – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 2. Sven Badurina – Predsjednik Osnivačke Skuštine
 3. Denis Badurina – Softverska Podrška
 4. Vladimir Žuržulović – Dizajner
 5. Dipl. oec. Amela Konaković – Geštalt Psihoterapeut
 6. Mr.Sc. Dr. Azra Arnautović – EIATSCYP – Grupni Analitičar Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 7. Senka Čimpo – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 8. Mr. Đana Lončarica – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt i Obiteljski Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 9. Srebrenka Hota – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 10. Belma Žiga – EIATSCYP – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 11. Selma Gaši – EAGT, ECP i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut i KBT Pod Supervizijom – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 12. Mirjana Gavrić Hopić – EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 13. Sabina Zijadić Husić – EAGT i EIATSCYP – Geštalt Psihoterapeut – Dječiji i Adolescentni Integrativni Psihoterapeut
 14. Samra Džebić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 15. Aida Jerlagić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 16. Maja Kajtaz – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 17. Alma Hadžiskakić – Napredni modul Realitetne Terapije – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 18. Marija Krivačić – EAGT i ECP – Geštalt Psihoterapeut, Učitelj i Supervizor
 19. Elma Omersoftić – Certificirani Psihoterapeut Transakcione Analize
 20. Mr. Sandra Muratović – Kognitivno-Bihevioralni Psihoterapeut
 21. Emilija Kusić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut / Savjetnik
 22. Andrea Marić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 23. Mr. Lejla Hadžiahmić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 24. Mr. sc. Biljana Popović – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut, dječji i adolescentni psihoterapeut
 25. Adi Hasanbašić – EAGT i ECP Geštalt psihoterapeut
 26. Mr.Sc. Iskra Vučina – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 27. Samira Kudić – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 28. Maja Džakula – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 29. Jelena Čvoro – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 30. Merima Špirtović – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 31. Amra Razman – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 32. Mr.sc. Nihada Čolić – Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik
 33. Adisa Šuvalija – Edukacija Dječji i Adolescentni Savjetnik
 34. Marija Pavlović – Geštalt Psihoterapeut – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut
 35. Dr. Katarina Višić – REBT – Edukacija Dječji i Adolescentni Psihoterapeut