Competition application

KONKURS
za upis studenata na
Edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
Koju organuzuje BHIDAPA u saradnji sa Institut D.O.M., a u skladu sa europskim standardima.
u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije ili dječje i adolescentne savjetnike/savjetodavce. Studij se organizuje u trajanju od dvije ili četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se diploma iz Dječje i adolescentne psihoterapije odnosno savjetovanja, te europsku licencu ovjerenu od strane EIATSCYP.

Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesinalnu kompetenciju, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije kao i istraživanja.

Uskoro!

KONKURS
za upis studenata na
Edukacijski program iz integrativne psihoterapije
Koju organuzuje BHIDAPA u saradnji sa EUROCPS, EAIP, IPSA i Institutom D.O.M., a u skladu sa europskim standardima EAP.
u Sarajevu u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz integrativne psihoterapije. Studij se organizuje u trajanju od četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se diploma integrativnog psihoterapeuta, te europsku licencu ovjerenu od strane EAIP i EAP.

  Edukacija za koju se prijavljujete

  Edukacija iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenataEdukacija iz Integrativne psihoterapije

  Opšte informacije

  Obrazovanje
  Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

  Preporuke  Zaposlenje