Care about Adolescent Girls “Here&Now”

uz saglasnost nadležnih ministarstava

O specijaliziranoj obuci: Zaštitimo Adolescentkinje

BHIDAPA – Europski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava nastavlja sa specifičnim virtuelnim edukacijama-treninzima. Nakon uspješno završena tri ciklusa edukacije „Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“, nastavljamo sa razvojem i jačanjem uspostavljene mreže stručnjaka u cilju podizanja svijesti o nasilju, rizicima i intervencijama kroz teorijske, iskustvene, supervizijske module i fokus grupe.

Nova specijalizirana obuka pod nazivom Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

Projekat se realizira kao odgovor na globalni izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a o izloženosti i spriječavanju nasilja nad djecom koja ukazuju da:

 • iako postoji određeni napredak u Bosni i Hercegovini u pogledu postizanja ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica u proteklim desetljećima, rodne nejednakosti su još uvijek izražene;
 • Najranjivije su djevojčice koje dolaze iz manjinskih skupina, djevojčice koje žive u siromaštvu i ruralnim područjima, djevojčice s invaliditetom, djevojčice izbjeglice i migrantice — često su ostavljene, a njihova su prava neispunjena;
 • BiH ima jednu od najvećih stopa seksualnog nasilja u regiji;
 • Oko 19% djece izjavilo je da su doživjeli seksualno nasilje tijekom cijelog života, a 14% tijekom prethodnih 12 mjeseci.
 • Dječji brak ostaje izazov koji više utječe na djevojčice i žene nego na dječake i muškarce;
 • Globalno izvješće o stanju u sprječavanju nasilja nad djecom Procjenjuje da milijardu djece – ili jedno od dvoje djece u svijetu – trpi neki oblik nasilja svake godine.
 • Sve više istraživanja potvrđuje štetne posljedice nasilja koje uništavaju sposobnosti budućih generacija;
 • Globalno, mentalni poremećaji su važan i često zanemaren uzrok patnje koji ometa zdravlje, obrazovanje, zaštitu i dobrobit  adolescenata, kao i njihovu sposobnost da ostvare puni potencijal.

Zbog toga ovaj projekat koji ima za cilj – Uklanjanje barijera: transformisanje usluga za osnaženu budućnost za sve adolescentkinje, kroz osnaživanje stručnjaka unutar zdravstvenog, socijalnog i odgojno-obrazovnog sektora u podršci adolescentkinjama koje su preživjele nasilje, uz obezbjeđivanje girl-friendly okruženja

Cilj podizanje svijesti o nasilju, rizicima i intervencijama kroz teorijske, iskustvene,   supervizijske module i fokus grupe sa Adolescenticama koje će biti konzultirani u  razvoju modula i dati povratne informacije o modulu i pružanju usluga, kako bi se dodatno poboljšao pristup.

Edukacija -trening se sastoji od 3 ciklusa po 5 modula te obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Tematski moduli integrišu savremena znanja i vještine u cilju prevencije štetnih posljedica fizičkog, emocionalnog, rodnog zasnovanog i seksualnog nasilja (online i uživo) fokusiranih na adolescentkinje.

Prvi modul prvog ciklusa edukacije-treninga održan je u petak, 10.03.2023. godine na temu „Oblici nasilja (online i offline): poseban osvrt na adolescentkinje“.  Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.

Glavni treneri obuke vode europski akreditovane trenerice: prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor.

Eksperti-supervizori su: Prim. dr. Ranka Kalinić, dječji psihijatar i psihoterapeut; Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar, psihoterapeut, supervizor i sudski vještak

Opserver projektnih aktivnosti je: Prim. mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, psihoterapeut, trener i supervisor

Koordinator projekta: Adi Grebović, dipl. Ecc,

Asistent projekta: Selma Karasoftić

Na ceremoniji otvaranja prvog ciklusa edukacije-treninga, pozdravne riječi i dobrodošlicu učesnicima je uputila dr.sc. Mirela Badurina, menadžerica projekta i predstavnica UNICEF-a BiH Sandra Kukić iz odjela za zaštitu djece u UNICEF-u BiH.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.

Više na linkovima:

 1. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against- children-2020
 2. https://www.unicef.org/lac/media/19616/file/violencia-against-children-and-adolescents-in-the-time-of-covid19.pdf 4 https://bhidapa.ba/wp-content/uploads/2022/12/BHIDAPA_UNICEF_Prezentacija_15122022.pdf
 3. https://bhidapa.ba/wp-content/uploads/2022/12/Final-report_INP_HereNow_BHIDAPA.pdf

Ciklus edukacije/treninga traje 6 mjeseci i obuhvata pet specijaliziranih cjelodnevnih tematskih modula i temelji se na integrativnom-holističkom i humanističkom pristupu i omogućava jačanje interdisciplinarne mreže stručnjaka u BiH, sada i u buduće.