Lecturers and experts of project Care about Adolescent Girls

UNICEF - For every child

Projektne aktivnosti:

Prvi ciklus edukacije/treninga 10.03.2023. – 13.04. 2023.

Drugi ciklus edukacije/treninga 04.05.2023.- 09.06.2023.

Treći ciklus edukacije/treninga 16.06.2023.- 15.07.2023.

Menadžer projekta

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, trener i supervisor

Glavni treneri obuke:

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu;

Sabina Zijadić Husić, dipl.psiholog,  psihoterapeut, trener i supervisor;

Eksperti-supervizori:

Prim. dr. Ranka Kalinić, dječji psihijatar i psihoterapeut;

Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar, psihoterapeut, supervizor i sudski vještak

Koordinator projekta

Adi Grebović, dipl. ecc

Asistent projekta

Selma Karasoftić