2 – godišnja edukacija G1

Prva edukacijska godina 2015/16

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: E-net Centar na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
Tema: “Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba”
Predavač: Prof. Dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

LJETNA PAUZA

Mjesto: DUBROVNIK IUC – “Ljetna škola psihoterapije” – 5 dana; 30 ECTS bodova
Tema: ”Uvod u konstelacije ljudskih sistema i Obiteljska terapija”
Predavači: Prof. dr.sc. Lidija Pecotić, Prof. dr.sc. Vesna Vidović, Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu – (3. sprat)
Tema: “Osnovne metode i tehnike rada s djecom”
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja”
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Ljudski razvoj 1 – Osnovna tema: Terapija privrženosti kod djece i adolescenata”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 20:00; Subota -> 09:30 – 17:00; Nedjelja -> 08:30 – 14:00
Mjesto: Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26 – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: Life script – Nesvjesni modeli odnosa
Predavači: Dr.sc. Gregor i Maša Žvelc

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: Transfer i Kontratransfer u psihoterapiji djece i adolescenata
Predavač: Dr. Vesna Hercigonja Novković, prof. Defektolog

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 16:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu – (zajedno sa studentima iz Hrvatske)
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: M. Sc. Joana Hewitt Evans

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Self”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Druga edukacijska godina 2016/17

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Teorije odnosa”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 17:00; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Bosnia (Kulovića 9) – (zajedno sa studentima iz Gestalt edukacije)
Tema: “Projektivna identifikacija”
Predavač: Doc.dr.sc. Lidija Pecotić

LJETNA PAUZA

Mjesto: Hotel “Toplice”, Krapinske Toplice – “Ljetna škola psihoterapije”
Tema: “Neka nova generacija – Izazovi u psihoterapijskom radu sa djecom i mladima”
Predavači: Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Jon Blend MA Dip Child and Adult psychotherapist, Prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander, Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, Prof. dr.sc. Roman Nikolić … Više

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu
Tema: “Ljudski razvoj 2 – Osnovna tema: Adolescencija – jednaka ili drugačija? – Uloga odnosa u individualnom razvoju i grupnom životu”
Predavač: Prof.dr.sc. Vlasta Rudan

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rad sa adolescentima”
Predavač: Prof.dr.sc. Mirjana Graovac

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Psihopatologija/Psihodijagnostika 1”
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 08:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Psihopatologija/Psihodijagnostika 2”
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 08:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu ili Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rad sa školama, obitelji i ustanovama”
Predavač: dr.sc. Vesna Hercigonja Novković

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 08:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Supervizija”
Predavač: Sanela Selmanović-Podrug

LJETNA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 08:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Tema: “Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente i završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.med.sc. Vera Daneš Brozek, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut i Doc.dr.psih.sc. Lidija Pecotić, psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 17:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Svečana promocija Prve generacije diplomiranih Integrativnih Dječijih i Adolescentnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini