2 – godišnja edukacija G5 – napredni dio edukacije

Prva edukacijska godina 2019/20

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA – Emerika Bluma 9
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja (intervju, procjena, vođenje psihoterapijskog dnevnika, početak, tok i kraj psihoterapijskog tretmana)”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Visoko-konfliktni razvodi, manipulacija i sindrom otuđenja djeteta od roditelja”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flande

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Farmakoterapija i psihoterapija”
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Grupna terapija i psihoanalitička psihodrama u radu sa adolescentima”
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

LJETNA PAUZA

Mjesto:  Sljeme – Zagreb, Intenziv modul
Tema:  “Razvoj identiteta psihoterapeuta” i “Mindfulness i Compassion u psihoterapiji”
Predavači:  Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, Prof.dr.sc. Igor Krnetić i Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković

Uplata na Račun: Institut D.O.M.

Adresa: Lipovečka 17, 10000 Zagreb

Iznos kotizacije: 2.000kn

Svrha plaćanja: Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, 2019.

IBAN UDRUGE: HR2523400091110469747

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Adresa: 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

SWIFT: PBZGHR2X

Žiro račun: 2340009-1110469747

OIB: 06971747271

MATIČNI: 02743868

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Razvoj rodnog i seksualnog identiteta kod djece i adolescenata”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Rad sa seksualno zlostavljanom djecom i forenzički osjetljiva terapija”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “ADHD i poremećaji ponašanja“
Predavač: dr. sc. Vesna Hercigonja Novković

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9
Tema: “Terapijeske intervencije u odnosu na razvoj identita djeteta“
Predavači: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac

ZIMSKA PAUZA

Druga edukacijska godina 2020/21

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 i Subota -> 08:00 – 16:00
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Tema: 
“Visoko konfliktni razvodi i sindrom otuđenja djeteta od roditelja”
Voditelj: 
Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

08.02.-09.02.2020. ZAVRŠNI ISPIT za G2 i G4, obavezan dio za sve edukante

Vrijeme: Subota -> 16:30 – 20:00; Nedjelja -> 09:00 – 11:30
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000
Tema: “Integrativna psihoterapija i savjetovanje za djecu i adolescente – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeutČ; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

09.02.2020. u 11:00 Svečana promocija Druge generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini / Dvorana / Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00, Subota -> 09:30 – 18:00, Nedjelja-> 8:30 – 12:30
Mjesto:
Sarajevo, BHIDAPA Centar , Emerika Bluma 9
Tema:
“Internalizirani poremećaji ili Poremećaji hranjenja”
Voditelj:
Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

Vrijeme:  Subota -> 17:00 – 21:00, Nedjelja-> 10:00 – 14:00
Mjesto:
E edukacija-Zoom Paltforma
Tema:
“Diagnosis and Interventions in Integrative Psychotherapy through Theory of the Self”
Voditelj:
mr.soc.sc. Joanna Hewitt Evans, psihoterapeut, supervizor

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30, Subota -> 10:30 – 15:30, Nedjelja-> 10:00 – 11:30 (11:45)
Mjesto:
E edukacija – Zoom Platforma 
Tema:
“Adolescencija i seksualno zdravlje”
Voditelj:
Ass. dr.sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30, Subota -> 10:00 – 15:30, Nedjelja-> 10:00 – 12:00.
Mjesto:
E edukacija – Zoom Platforma 
Tema:
“Internalizirani poremećaji ( anksioznost, depresivna stanja i suicidalnost i psihosomatika)”
Voditelj:
prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:30, Subota -> 18:00 – 21:30, Nedjelja-> 18:00 – 21:30
Mjesto:
E edukacija – Zoom Platforma
Tema:
“Treatment and virtual treatment of children, young people and parents according to the Oaklander Model”                                                                                                          Voditelj: dr.  Karen Fried, psihoterapeut i supervizor

Mjesto:  E edukacija – Zoom platforma
Teme: ” Snovi kod djece i adolescenata i psihoanalitički terapijski tretman snova” i “Porodična psihoterapija i intervencije”
Predavači: prof.dr. Goran Arbanas dr.med, psihijatar i psihoterapeut, FECSM, Predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju – Klinika za psihijatriju Vrapče; i doktorantica Đana Lončarica, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a, diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut

Uplata na Račun: BHIDAPA

Adresa: Emerika Bluma 9

Iznos kotizacije: 250 KM

Svrha plaćanja: Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, 2020.

Uplatu izvršiti na:

UniCredit Bank DD

Broj računa: 3387302238277714

ili

Raiffeisen BANK DD BiH

Broj računa: 1610000134890054

IBAN: BA391610000134890054

SWIFT: RZBABA2S

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00, Subota -> 09:30 – 16:30, Nedjelja-> 9:00 – 11:00
Mjesto:
Sarajevo, BHIDAPA Centar , Emerika Bluma 9, Zoom platforma
Tema:
“Poremećaji hranjenja”
Voditelj:
Prof.dr.sc. Vesna Vidović, dr. med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: E edukacija, Zoom platforma
Tema: “Neuroznanost i neurorazvojni poremećaji”
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: E edukacija, Zoom platforma
Tema: “Granični poremećaj, predpsihotična i psihotična stanja i psihoterapija”
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

Vrijeme: Srijeda-> 09:00 – 17:00; Subota -> 09:00 – 19:45; Nedjelja -> 09:00 – 17:30  (30 sati)
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Zoom Platforma
Tema: “Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije pandemije Covid-19”
Agenda Kongresa: preuzmi

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: E edukacija, Zoom platforma
Tema: “Mentorski rad”
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

05.06.-06.06.2021. ZAVRŠNI ISPIT za G3 i G5, obavezan dio za sve edukante

Vrijeme:  Subota -> 09:00 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 1o:30
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000
Tema: “Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente – teorijski i praktični rad – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeutČ; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

06.06.2021. u 11:00 Svečana promocija Treće generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta – Dvorana – Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu