Education competition

Contest for integrative psychotherapy

BHIDAPA u saradnji sa EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy), EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies), IPSA (Institute for Integrative Psychotherapy and Counseling) i SUIP (Srpsko Udruženje za Integrativnu Psihoterapiju).

Four-year educational program in child and adolescent integrative psychotherapy

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Supervision education

BHIDAPA u saradnji sa EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies) i IPSA (Institute for Integrative Psychotherapy and Counseling).

Education for a psychotherapy counselor

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika.

Education for therapeutic techniques and skills

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom.

Education for integrative psychotherapist

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Education for therapeutic techniques and skills

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom u surdanji sa Institutom D.O.M.

Education for a psychotherapy counselor

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika u saradnji sa Institom D.O.M.

Education for integrative psychotherapist

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u saradnji sa Institutom D.O.M.

Education Contest

Počeo je Prvi ciklus edukacijskog programa iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije na području Bosne i Hercegovine […]