2 – godišnja edukacija G4

Edukacijski program za dječjeg i adolescentnog savjetnika

Prva edukacijska godina 2017/18

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 17:00; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Reptures in Alliance” – Terapijska radna alijansa i rad na poremećajima alianse
Predavač: Prof.dr.sc. Gregor i Mr.sc. Maša Žvelc

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Pregled psihoterapijskih tehnika, povijest i usporedba”
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Mjesto: Hotel „Toplice“, Krapinske Toplice
Tema: “Projektivne tehnike i transgeneracijski nezavršeni poslovi”
Predavač: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić i Margareta Mesić, prof., Dr. sc. Vesna Hercigonja Novković. Više

LJETNA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 08:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Tema: “Integrativna psihoterapija za djecu i adolescente i završni ispit”
Mentor: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
Članovi komisije: Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek, Doc.dr.sc. Lidija Pecotić

Vrijeme: Subota -> 17:00
Mjesto: Sarajevo, E-net Centar na Ekonomskom fakultetu (3. sprat)
Svečana promocija Prve generacije diplomiranih Integrativnih Dječijih i Adolescentnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Ljudski razvoj 1 – Terapija privrženosti”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Psihopatologija / Psihodijagnostika 1”
Predavač: Prof.dr.sc. Vera Daneš Brozek

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Visoko-konfliktni razvodi i manipulacija djecom”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Tugovanje kod djece”
Predavač: Dr.sc. Bruna Profaca

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Self”
Predavač: Prof.dr. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Ljudski razvoj 2 – Adolescencija ista ili različita?”
Predavač: Prof.dr. sc. Vlasta Rudan ili Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Druga edukacijska godina 2018/19

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rad sa traumatiziranom, zlostavljanom i zanemarenom djecom”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Life script – Nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: Prof.dr.sc. Gregor Žvelc i Dr.sc. Maša Žvelc

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Razvoj i neuroznost”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija”
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rad sa seksualno zlostavljanom djecom, forenzički intervju i saradnja sa institucijama u skladu sa zakonskom regulativom”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

LJETNA PAUZA

PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE
Mjesto: Hotel “Hills”, Sarajevo
Teme: “Obiteljska terapija; Rad sa hronično oboljelom djecom; Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”
Predavač: Prof. dr. sc. John Sargent, prof. dr. sc. Mirjana Mavrak, Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Vesna Hercigonja Novković, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, prof. dr. sc. Mirjana Graovac

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rani odnosi i poremećaji hranjenja”
Predavač: Prof. dr. sc. Vesna Vidović

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Rad sa obiteljima, školama i institucijama”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander ili prof. dr. sc Vesna Bilić

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA – Emerika Bluma 9
Tema: “Uvod u istraživački rad i etička pitanja (intervju, procjena, vođenje savjetodavnog dnevnika, početak, tok i kraj savjetodavnog tretmana)”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA – Emerika Bluma 9
Tema: “Mentorski rad”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja

LJETNA PAUZA

Mjesto:  Sljeme – Zagreb, Intenziv modul
Tema:  “Razvoj identiteta psihoterapeuta” i “Mindfulness i Compassion u psihoterapiji”
Predavači:  Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, Prof.dr.sc. Igor Krnetić i Dr.sc. Vesna Hercigonja Novković

Uplata na Račun: Institut D.O.M.

Adresa: Lipovečka 17, 10000 Zagreb

Iznos kotizacije: 2.000kn

Svrha plaćanja: Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, 2019.

IBAN UDRUGE: HR2523400091110469747

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Adresa: 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

SWIFT: PBZGHR2X

Žiro račun: 2340009-1110469747

OIB: 06971747271

MATIČNI: 02743868

08.02.-09.02.2020. ZAVRŠNI ISPIT za G2 i G4, obavezan dio za sve edukante

Vrijeme:  Subota -> 16:30 – 20:00; Nedjelja -> 09:00 – 11:30
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000
Tema: “Integrativna psihoterapija i savjetovanje za djecu i adolescente – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeutČ; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

09.02.2020. u 11:00 Svečana promocija Druge generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini – Dvorana – Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000