4 – godišnja edukacija G1

Prva edukacijska godina 2021/22 - Osnovni edukacijski programa

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday i  Zoom Platforma ili online
Tema: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”
Predavač: Prof. dr.sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor

Vrijeme: Petak -> 09:00 – 17:00 grupni proces i Konferencija ; Subota ->09:00 – 17:00 Konferencija i grupni proces; Nedjelja -> 9:00 – 15.30 Metode u integrativnoj psihoterapiji-Iskustvene vježbe i ispit
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday i  Zoom Platforma
Teme: “Kreativnost i društvena odgovornost metode na djelu-Konferencija” i “Metode u integrativnoj psihoterapiji”
Predavači Konferencije i voditelji grupnih procesa

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija razvoja 1 (razvoj privrženosti, t. objektnih odnosa i t. separacija i individualizacija”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija odnosa, odbrambeni mehanizmi i otpori”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 ; Subota ->09:30 – 17:30 ; Nedjelja -> 9:00 – 13.00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Teme: “Teorija razvoja 2 ( razvoj Selfa i t. Daniel Stern)”
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “MRelacijske potrebe i teorije motivacije u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr.sc. Vesna Petrović,  psihoterapeut

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:o0 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Ego stanja u integrativnoj psihoterapiji – Teorija uma drugih i mentalizacija”
Predavač: mr. sc. Sedin Habibović, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Life script – Nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: Prof.dr. Gregor Žvelc i Dr.sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme:  Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema:  “Nesvjesni procesi u psihoterapiji i superviziji”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

LJETNA PAUZA

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Druga edukacijska godina 2022/23.

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Razvoj spolnog identiteta, rodnog identiteta i seksualne orijentacije (Psihoseksualni razvoj)”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Contact and disruption of contact – diagnostics and interventions”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans, psychotherapist and supervisor

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina
Tema: “Theory and processes of change; research  in psychotherapy – SNS (part 1)”
Predavač: Univ. prof. dr. sc. Günter Karl Schiepek, integrative psychotherapist and supervisor

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina
Tema: “Prve terapijske sesije sa klijentima”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr.med, psihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak ->17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina
Tema: “Terapijski procesi, eksperimentisanje i svjesnost u psihoterapiji”
Predavač: Ivana Slavković, psihoterapeutkinja, trenerica i supervizorica – Institut za Psihodramu -EAPTI, Beograd

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 –14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54
Tema: “Methods of integrative psychotherapy: Inquiry, attunement and involvement”
Predavač: Prof. dr. sc. Gregor Žvelc i doc. dr. sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30 
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54/II
Tema: “Rad sa emocijama u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak ->17:00 – 21:00; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Startup Studio, Maršala Tita 54/II, Sarajevo
Tema: “Research in psychotherapy – SNS (part 2)”
Predavač: Univ. prf. dr. sc. Günter Karl Schiepek, systemic psychotherapist, integrative researcher and supervisor; dr. Sylvia Kipp, jungian psychotherapist and supervisor

Vrijeme: Petak ->17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00; 13:30-14:30-Završni ispit bazičnog dijela edukacije, 14:45-16:15-Grupni proces
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54
Tema: “Upotreba sistemskog razumijevanja u humanističkim pravcima (sociogram, sociometrija i genogram)” i “Završni ispit bazičnog dijela edukacije”
Predavač: Ivana Slavković, pIvana Slavković, psihoterapeutkinja, trenerica i supervizorica – Institut za Psihodramu -EAPTI, Beograd

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Treća edukacijska godina 2023/24. - Napredni edukacijski program

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54,
Tema: “Opća i specijalna psihopatologija 1 i 2”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30 ; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Terapijski odnos, terapijski savez i rad sa poremećajima alijanse”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Psihološka trauma i terapijski rad”
Predavač: Prof. dr. sc. Tatjana Stefanović Stanojević, klinički psiholog, psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Teorija, metodologija i tretman u integrativnoj psihoterapiji – uvod i rad u trijadama

Voditelji: mr. sc. dr. Azra Arnautović i dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Kreativne i ekspresivne tehnike u integrativnoj psihoterapiji”
Predavači: mr. sc. dr. Azra Arnautović, dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, ECIP psihoterapeutkinje, trenerice i supervizorice

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 10:00 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup, Maršala Tita 42/II.
Tema: “Self-compassion: the fundamental integrative process”
Predavač: Prof.dr.sc. Gregor Žvelc, klinički psiholog, psihoterapeut, trener i supervizir i doc. dr.sc. Maša Žvelc, klinički psiholog, psihoterapeut, trener i supervizir

Vrijeme:  Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9. ili 9a
Tema: “Anksiozna i depresivna stanja: psihoterapija i farmakoterapija”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme:  Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Snovi”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Subota-> 17:00 – 21:00; Nedjelja -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

LJETNA PAUZA

Četvrta edukacijska godina 2024/25. - Napredni edukacijski program

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 20:30; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Startup, Maršala Tita 42/II.
Predavač: Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog

Vrijeme: Četvrtak -> 17:00 – 21:00: Ceremonija otvaranja sa 2 plenarna predavanja i 19:30 Koktelom dobrodošlice; Petak -> 10:00 – 18:00; Subota -> 10:00 – 17:00; 20:00 Gala večera;  Nedjelja -> 10:00 – 12:00; 12:30 Zaključci kongreesa i Ceremonija zatvaranja Kongresa 
Mjesto: Sarajevo, Hotel Hills, Ilidža
Tema: “Refleksija komunikacije i odnosa na zdravlje djece, mladih i obitelji: terapijski pristupi” – Neobavezni dio edukacijskog programa
Predavači: pratitit face book stranicu Kongresa: https://www.facebook.com/achievinghealthsarajevo i web stranicu Kongresa: https://congress.bhidapa.ba/bs/ 

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00;Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Predpsihotična (granični, OKP, shizotipni) i psihotična stanja: psihoterapija i farmakoterapija”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Poremaćaji ličnosti: psihoterapija i farmakoterapija”
Predavač: Prof.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut