4 – godišnja edukacija G6

Prva edukacijska godina 2019/20 - Osnovni edukacijski programa

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 i Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Razvoj rodnog i seksualnog identiteta kod djece i adolescenata”
Predavač: Doc.dr.med.sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 i Dječija kuća, Grbavička bb (blizu BHIDAPA centra)
Tema: “Rad sa seksualno zlostavljanom djecom: od sumnje, intervjua, pravila postupanja u zaštiti djece do tretmana”                                                                        Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Dječija kuća, Grbavička bb
Tema: “Terapijeske intervencije u odnosu na razvoj identita djeteta“
Predavači: Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 i Subota -> 08:00 – 16:00
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Tema:
“Značaj razumijevanja objektnih odnosa u integrativnoj psihoterapiji djece i adolescenata”
Voditelj:
Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut

08.02.-09.02.2020. ZAVRŠNI ISPIT za G2 i G4, obavezan dio za sve edukante

Vrijeme: Subota -> 16:30 – 20:00; Nedjelja -> 09:00 – 11:30
Mjesto: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000
Tema: “Integrativna psihoterapija i savjetovanje za djecu i adolescente – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeut; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

09.02.2020. u 11:00 Svečana promocija Druge generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini – Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma
Tema: “Ljudski razvoj 1 – Teorija i terapija privrženosti”
Predavač: dr.zdrav.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut i dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 17:00; Subota -> 10:00 – 14:00
Mjesto: E edukacija – Zoom Platforma
Tema: “Diagnosis and Interventions in Integrative Psychotherapy through Theory of the Self”
Predavač:  MSc Joanna Hewitt Evans, Psychotherapist and Supervisor

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30, Subota -> 10:30 – 15:30, Nedjelja-> 10:00 – 11:30 (11:45)
Mjesto:
E edukacija – Zoom Platforma 
Tema:
“Adolescencija i seksualno zdravlje”
Voditelj:
Ass. dr.sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 21:30, Subota -> 18:00 – 21:30, Nedjelja-> 18:00 – 21:30
Mjesto:
E edukacija – Zoom Platforma
Tema:
“Treatment and virtual treatment of children, young people and parents according to the Oaklander Model”                                                                                                          Voditelj: dr.  Karen Fried, psihoterapeut i supervizor

LJETNA PAUZA

Mjesto:  E edukacija – Zoom platforma
Teme: ” Snovi kod djece i adolescenata i psihoanalitički terapijski tretman snova” i “Porodična psihoterapija i intervencije”
Predavači: prof.dr. Goran Arbanas dr.med, psihijatar i psihoterapeut, FECSM, Predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju – Klinika za psihijatriju Vrapče; i doktorantica Đana Lončarica, gestalt i porodični sistemski psihoterapeut, praktikantica je EMDR-a, diplomirani dječiji i adolescentni integrativni psihoterapeut

Uplata na Račun: BHIDAPA

Adresa: Emerika Bluma 9

Iznos kotizacije: 250 KM

Svrha plaćanja: Intenziv modul dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, 2020.

Uplatu izvršiti na:

UniCredit Bank DD

Broj računa: 3387302238277714

ili

Raiffeisen BANK DD BiH

Broj računa: 1610000134890054

IBAN: BA391610000134890054

SWIFT: RZBABA2S

Druga edukacijska godina 2020/21.

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9
Tema: “Razvojna psihopatologija 1”
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med.

Vrijeme: Srijeda-> 09:00 – 17:00; Subota -> 09:00 – 19:45; Nedjelja -> 09:00 – 17:30  (30 sati)
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Zoom Platforma
Tema: “Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije pandemije Covid-19”
Agenda Kongresa: preuzmi

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija”
Predavač: dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut i dr.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Transfer, kontratransfer i projektivna identifikacija”
Predavač: dr.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, i dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Neuroznanost”
Predavač: Prof. dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Psihopatologija 2”
Predavač: Prof. dr.sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Rad sa traumatiziranom, zlostavljanom i zanemarenom djecom”
Predavač: Prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 ili  Zoom Platforma
Tema: “Metode psihoterapijskog rada s adolescentima”
Predavač: Prof. dr.sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 20:30; i Petak -> 18.06.; 18:00-19:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i  Zoom Platforma
Tema: “Supervizija”
Predavači: dr.sc. Mirela Badurina i dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme:  Subota -> 09:00 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 11:00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i  Zoom Platforma
Tema: “Dječja i adolescentna integrativna psihoterapija na djelu – teorijski i praktični rad – završni ispit”
Mentor: Prof.dr.med.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dječiji i adolescentni neuropsihijatar i psihoterapeut
Članovi komisije: Prof.dr.psih.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i dječiji i adolescentni psihoterapeutČ; Prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

06.06.2021. u 11:30 Svečana promocija Treće generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta 

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday i  Zoom Platforma ili online
Tema: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”
Predavač: Prof. dr.sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor

LJETNA PAUZA

Treća edukacijska godina 2021/22. - Napredni edukacijski program

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota ->09:30 – 17:30; Nedjelja -> 9:00 – 13.00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Istraživački rad, monitoring i optimiziranje procesa promjene u psihoterapiji”
Predavači: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut, Sabina Zijadić Husić i dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Gubitak i žalovanje kod djece i adolescenata”
Predavač: Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija odnosa, odbrambeni mehanizmi i otpori”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 ; Subota ->09:30 – 17:30 ; Nedjelja -> 9:00 – 13.00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Teme: “Razvod roditelja: Dijete u fokusu”
Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Relacijske potrebe i teorije motivacije u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr.sc. Vesna Petrović,  psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Ego stanja u integrativnoj psihoterapiji – Teorija uma drugih i mentalizacija”
Predavač: mr. sc. Sedin Habibović, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema: “Life script – Nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: Prof.dr. Gregor Žvelc i Dr.sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Četvrtak -> 09:00 – 17:o0 Petak -> 09:30 – 17:30; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo, Hotel Holiday, Zmaja od Bosne 4 ili Zoom platforma
Tema:  INTENZIV MODUL – “Upotreba psihodrame u radu sa traumatizovanim adolescentima” i “Nesvjesni procesi u psihoterapiji i superviziji”
Predavač: Ivana Slavković, Ivana Slavković, psihoterapeutkinja, trenerica i supervizorica – Institut za Psihodramu -EAPTI, Beograd  i Prof. dr. sc. Goran Arbanas. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Trening Institut – Emerika Bluma 9a, Sarajevo
Tema: “Dječji crtež – etika i projektivni mediji u dijagnostici i terapiji djece i adolescenata”
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut, dr.sc. Mirela Badurina, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, mr. sci. dr. Azra Arnautović, psihoterapeuti, treneri i supervizori u kokreaciji sa dinamikom i potrebama grupe

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

LJETNA PAUZA

Četvrta edukacijska godina 2022/23.

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:30 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Trening Institut, Emerika Bluma 7a
Tema: “Kontakt i prekid kontakta – Dijagnostika i intervencije”
Predavači: dr.sc. Mirela Badurina, Sabina Zijadić Husić, mr.sc. dr. Azra Arnautović, treneri, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAIP Trening Institut – Emerika Bluma 9a, Sarajevo
Tema: “Plan psihoterapijskog tretmana-od inicijalnog susreta do završetka tretmana””
Predavači: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, psihijatar i psihoterapeut, dr.sc. Mirela Badurina, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, mr. sci. dr. Azra Arnautović, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Ulici Maršala Tita 54, u prolazu prema restoranu Nostra Cucina

Tema: “ADHD i poremećaji ponašanja”
Predavači: dr.sc. Vesna Hercigonja Novković

Subota u 19:00 Promocija knjige

ADHD – Od predrasuda do činjenica

Vesna Hercigonja Novković, Dubravka Kocijan Hercigonja

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, Startup studio, Maršala Tita 54/II
Tema: “Psihoterapija i farmakoterapija internaliziranih poremećaja (anksioznost, depresivna stanja i suicidalnost i psihosomatika); Otvoreni modul: CPD sati”
Predavači: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med, neuropsihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak-> 17:00 – 20:30; Subota -> 09:00 – 14:30
Mjesto: Sarajevo, Zoom platforma
Tema: “Odbrana seminarskog rada, procjena i samoprocjena”
Voditelji: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović, dipl psih. Sabina Zijadić Husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto:
BHIDAPA-EAIP Trening Institut ili E edukacija, Zoom platforma
Tema:
“Psihoterapija i farmakoterapija – granični poremećaj, predpsihotična i psihotična stanja”
Predavač:
prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar. i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30
Mjesto:
BHIDAPA-EAPTI Trening Institut, Emerika Bluma 9a
Tema:
“Smjernice pisanja studije slučaja: integracija teorijskog i psihoterapijskog procesa”
Predavači:
dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc.dr. Azra Arnautović i dipl. psih. Sabina Zijadić Husić, europski skreditovani psihoterapeuti, treneri i supervizori

Vrijeme: Petak->18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30; 
Mjesto:
Startup studio, Maršala Tita 54/II
Teme:
“Poremećaji hranjenja u djece i adolescenata i zloupotreba o PAS-a”
Predavač:
Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak->18:00 – 19:30 – grupni proces – online; Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:30; 
Mjesto:
Startup Studio, Maršala Tita 54/II
Tema:
“Kompetencije psihoterapeuta i etičke dileme u tretmanu djece i adolescenata” Etičke dileme, protokoli u radu sa djecom (pisanje mišljenja i preporuka, obavijesti)”
Predavač:
Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:30 – 13:00;
Mjesto: BHIDAPA Terapisjki centar ili online
Tema: “Odbrana seminarskog rada, grupna procjena i samoprocjena”
Predavači: dr. sc. Mirela Badurina, mr.sc. dr. Azra Arnautović i dipl. psiholog Sabina Zijadić husić, psihoterapeuti, treneri i supervizori

Peta edukacijska godina 2024.

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: BHIDAPA Trening Institut, Emerika Bluma 9a, Sarajevo
Tema: “Mentorski rad” – Odbrane sažetaka završnog rada
Predavač: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Subota -> 10:00 – 18:00; Nedjelja -> 09:00 – 14:00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA-EAPTI; SKRIPTA, Emerika Bluma 9.
Tema: “Teorija, metodologija i tretman u integrativnoj psihoterapiji – Završni ispit G6”
Predsjednica komisije, mentori i članovi komisije: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med. neuropsihijatar i psihoterapeut, Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, psihoterapeut i Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Svečana promocija 4. generacije diplomiranih dječijih i adolescentnih Integrativnih psihoterapeuta