Application for Open Module

Grupe za edukaciju iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U otvorenom modulu mogu sudjelovati studenti BHIDAPA-e i HITUDIM-a svih edukacijskih grupa.
Također, u pojedine module otvorenog tipa, mogu pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije (psihoterapeuti, pedagozi, psihijatri, psiholozi, liječnici opće prakse, pedijatri, nastavnici, roditelji…) uz nadoknadu kotizacije za istu.
Plaćanje je potrebno izvršiti prije početka Modula na račun Asocijacije (navesti temu i datum održavanja modula). Dodatne informacije možete dobiti na dole navedeni kontakt broj ili e-mail.

Adresa: Emerika Bluma br. 9, 71000 Sarajevo

E-Mail: info@bhidapa.ba

Mobilni: +387 61 554 848
Telefon: +387 33 971 888