Ovdje & Sada biblioteka

© Sva prava zadržava autor prezentacije.
Materijal može biti korišten isključivo u osobne edukacijske svrhe u sklopu edukacijskog modula za koje su pripremljene. Prezentacije je zabranjeno umnožavati, distribuirati i koristiti u druge svrhe, a svako kršenje smatrat će se grubim kršenjem Etičkog kodeksa BHIDAPA-e.

unicef-eu-mitigating-the-impact-of-covid-19-on-children-and-families
interdisciplinarna-mreza-strucnjaka
UNICEF - For every child
Screenshot 2023-03-09 at 18.30.04

Virtualne Krizne Intervencije

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji prisustvuju dotičnim projektima

Interdisciplinarna Mreža Stručnjaka

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji prisustvuju dotičnim projektima

Zaštitimo Adolescentkinje

Ovdje & Sada

Sadržaju mogu pristuputi isključivo edukanti koji prisustvuju dotičnim projektima