Prijava za otvoreni modul/stručno predavanje/događaj

Grupe za edukaciju iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije i Integrativne psihoterapije su zatvorenog tipa sa stalnim brojem studenata. U ljetnoj školi – intenziv modulu/specifičnim modulima mogu sudjelovati članovi BHIDAPA-e, Instituta D.O.M. i drugih edukacijskih instituta.
Također, u pojedine module otvorenog tipa, mogu pristupiti i sve zainteresirane osobe koje nisu polaznici edukacije ili članovi BHIDAPA-e  (psihoterapeuti, pedagozi, psihijatri, psiholozi, liječnici opće prakse, pedijatri, nastavnici, roditelji…) uz nadoknadu kotizacije za istu.
Plaćanje je potrebno izvršiti prije početka Modula/Stručnog predavanja/događaja na račun Asocijacije (navesti temu i datum održavanja modula).

Dodatne informacije možete dobiti na dole navedeni kontakt broj ili e-mail.

Adresa: Emerika Bluma br. 9a, 71000 Sarajevo

E-Mail: info@bhidapa.ba

Mobilni: +387 61 773 887
Telefon: +387 33 971 888