4 – year education G1

Prva edukacijska godina 2021/22

Vrijeme: Petak -> 15:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00 
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i  Zoom Platforma
Tema: “Integrativna psihoterapija, razvoj i usporedba”
Predavač: Prof. dr.sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut i supervizor

Vrijeme: Petak -> 09:00 – 17:00 grupni proces i Konferencija ; Subota ->09:00 – 17:00 Konferencija i grupni proces; Nedjelja -> 9:00 – 15.30 Metode u integrativnoj psihoterapiji-Iskustvene vježbe i ispit
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i Online
Teme: “Kreativnost i društvena odgovornost metode na djelu-Konferencija” i “Metode u integrativnoj psihoterapiji”
Predavači Konferencije i voditelji grupnih procesa

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 13:00
Mjesto: Sarajevo, Centar BHIDAPA, Emerika Bluma 9 ili Zoom platforma
Tema: “Teorija razvoja 1 (razvoj privrženosti, t. objektnih odnosa i t. separacija i individualizacija”
Predavač: Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Teorija odnosa, odbrambeni mehanizmi i otpori”
Predavač: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut

ZIMSKA PAUZA

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00 ; Subota ->09:30 – 17:30 ; Nedjelja -> 9:00 – 13.00
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 i Online
Teme: “Teorija razvoja 2 ( razvoj Selfa i t. Daniel Stern)”
Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar i psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:30 – 13:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “MRelacijske potrebe i teorije motivacije u integrativnoj psihoterapiji”
Predavač: Prof. dr.sc. Vesna Petrović,  psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:00 – 21:00; Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, BHIDAPA Centar, Emerika Bluma 9 – Zoom Platforma
Tema: “Ego stanja u integrativnoj psihoterapiji – Teorija uma drugih i mentalizacija”
Predavač: mr. sc. Sedin Habibović, psihoterapeut

Vrijeme: Petak -> 17:30 – 21:00; Subota -> 09:30 – 18:00; Nedjelja -> 08:30 – 12:30
Mjesto: Sarajevo, Centar za mlade – Otoka
Tema: “Life script – Nesvjesni modeli odnosa”
Predavač: Prof.dr. Gregor Žvelc i Dr.sc. Maša Žvelc, psihoterapeuti i supervizori

Vrijeme:  Subota -> 09:30 – 17:30; Nedjelja -> 09:00 – 17:00
Mjesto: Sarajevo
Tema:  “Nesvjesni procesi u psihoterapiji i superviziji”
Predavač: Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

LJETNA PAUZA

Druga edukacijska godina 2022/23.

Vrijeme: Subota -> 09:00 – 18:00; Nedjelja -> 08:00 – 15:00
Mjesto: Sarajevo,
Tema: “Shame and Identity: A Relational Developmental approach to working with Children and Young People”
Predavač: mr. sc. Joana Hewitt Evans, psychoterapist and supervisor