Module Six – Violence against children in times of crisis with special emphasis on sexual violence and high-conflict divorces

Predavači:

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Marija Pavlović, dipl. psiholog, gestalt psihoterapeut i dječiji i adolescentni
integrativni psihoterapeut pod mentorstvom

Šesti modul edukacijskog programa „Here and Now“ usmjerenog na
virtuelne krizne intervencije je obuhvatio upoznavanje učesnika sa
različitim oblicima nasilja nad djecom. Vrste nasilja predstavljene su
kroz definicije, indikatore za prepoznavanje djece koja su bila žrtve
različitih oblika nasilja, kao i kratkoročne i dugoročne posljedice koje
nasilje ostavlja na djecu. Istaknuti su također i rizični faktori kada je u
pitanju nasilje u doba aktuelne zdravstvene krize, te očekivani porast
nasilja nad djecom. Modul je obrađivao i tematiku visoko konfliktnih
razvoda i njihovog utjecaja na mentalno zdravlje djece u krizi.
Edukantima su predstavljene praktične vještine i alati koji će im pomoći
zaštiti dijete od nasilja pravovremenom i adekvatnom reakcijom i
smanjiti moguće štetne posljedice po mentalno zdravlje djeteta.
Također, naglasak je bio i na važnosti međuinstitucionalne saradnje u
zaštiti djeteta od nasilja.