Module on the topic: Research work, monitoring and optimizing the process of change in psychotherapy

We are pleased to announce a module on the topic: Research, monitoring and optimization of the process of change in psychotherapy, which will be Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja to be held in Sarajevo, from October 22 to 24, 2021. years for students in integrative psychotherapy for children and adolescents.

With Professor Kocijan Hercigonja, we will question important issues related to research in psychotherapy and monitoring the process of change and effectiveness of psychotherapeutic treatment.

Odgovornost psihoterapeuta je primjena terapijskih intervencija zasnovanih na “evidence based and science based” principima.

Psihoterapija je stručna i naučna disciplina koja se razvija u pravcu mogućnosti praćenja efikasnosti i primjerenosti njenih metoda i tehnika.

 

We look forward to meeting you,

BHIDAPA team