Video material on the development of the first generation of child and adolescent integrative psychotherapists

Pogledajte video materijal o razvoju prve generacije dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta koje su pripremile kolegice Senka Čimpo i Đana Lončarica.