Evropski akreditovani edukacijski centar

Dječija i adolescentna integrativna psihoterapija

Dječije i adolescentno psihoterapijsko savjetovanje

Terapijske tehnike i vještine u radu sa djecom

Supervizija

Psihoterapijsko savjetovanje u Centrima za mentalno zdravlje

Stručna predavanja

Interdisciplinarni terapijski center za zaštitu djece, mladih i obitelji

Dječiji i adolescentni psihoterapeuti

Dječiji neuro-psihijatri

Pedijatar

Spec. kliničke psihologije

Psiholozi

Socijalni pedagog

Socijalni radnik

Defektolog/Fonetičar

Pravnik

Odbor za djecu, mlade, roditelje i nastavnike

Centar za krizne intervencije

Uskoro više…

Centar za forenzičku djelatnost

Uskoro više…

Europski akreditovani edukacijski programi

Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije

Naš stručni tim

Dr. sc. Mirela Badurina

Psihoterapeut, osnivač i direktor BHIDAPA-e


Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med.

Dječiji psihijatar i psihoterapeut


Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Dječji neuropsihijatar i psihoterapeut


Sabina Zijadić - Husić

Dipl. psiholog i psihoterapeut, zamjenik direktora BHIDAPA-e


Mr.sc. Iskra Vučina

Spec. kliničke psihologije, voditelj psihodijagnostike