Zaštitimo adolescentkinje “Ovdje&Sada”

uz saglasnost nadležnih ministarstava

O specijaliziranoj obuci: Zaštitimo Adolescentkinje

BHIDAPA – Europski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti nadležnih ministarstava nastavlja sa provođenjem specifičnih virtuelnih obuka i treninga s ciljem razvoja i jačanja postojeće Interdisciplinarne mreže stručnjaka “Ovdje i Sada”. Nakon uspješno završena tri ciklusa edukacije „Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“, nastavljamo sa razvojem i jačanjem uspostavljene mreže stručnjaka u cilju podizanja svijesti o nasilju, rizicima i intervencijama kroz teorijske, iskustvene, supervizijske module i fokus grupe.

O Projektu:

Nova specijalizirana obuka pod nazivom Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana je na  podizanje svijesti o nasilju, rizicima, preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije usmjerene na adolescentkinje koje su preživjele zlostavljanje, s posebnim naglaskom na seksualnu zloupotrebu.

Projekt “Zaštitimo Adolescentkinje” realizira se kao odgovor na globalni izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a o izloženosti i prevenciji nasilja nad djecom, s posebnim naglaskom na djevojčice.

Globalni izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (1) i UNICEF-a (2) o izloženosti i spriječavanju nasilja nad djecom ukazuju da:

 • iako postoji određeni napredak u Bosni i Hercegovini u pogledu postizanja ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica u proteklim desetljećima, rodne nejednakosti su još uvijek izražene;
 • Najranjivije su djevojčice koje dolaze iz manjinskih skupina, djevojčice koje žive u siromaštvu i ruralnim područjima, djevojčice s invaliditetom, djevojčice izbjeglice i migrantice — često su ostavljene, a njihova su prava neispunjena;
 • BiH ima jednu od najvećih stopa seksualnog nasilja u regiji;
 • Oko 19% djece izjavilo je da su doživjeli seksualno nasilje tijekom cijelog života, a 14% tijekom prethodnih 12 mjeseci.
 • Dječji brak ostaje izazov koji više utječe na djevojčice i žene nego na dječake i muškarce;
 • Globalno izvješće o stanju u sprječavanju nasilja nad djecom Procjenjuje da milijardu djece – ili jedno od dvoje djece u svijetu – trpi neki oblik nasilja svake godine.
 • Sve više istraživanja potvrđuje štetne posljedice nasilja koje uništavaju sposobnosti budućih generacija;
 • Globalno, mentalni poremećaji su važan i često zanemaren uzrok patnje koji ometa zdravlje, obrazovanje, zaštitu i dobrobit  adolescenata, kao i njihovu sposobnost da ostvare puni potencijal.

Ndalje izvještaji govore da iako je postignut napredak u Bosni i Hercegovini u smislu ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, i dalje postoje izražene rodne nejednakosti. Najranjivije su djevojčice koje dolaze iz manjinskih skupina, žive u siromaštvu, ruralnim područjima, imaju invaliditet ili su izbjeglice i migrantice. Nasilje nad djecom, uključujući seksualno nasilje, i dalje je ozbiljan problem u zemlji.

Ciljevi Projekta:

 • Unaprijediti svijest o nasilju nad adolescentkinjama.
 • Identificirati rizike povezane s nasiljem nad adolescentkinjama.
 • Identificirati zaštitne faktore.
 • Unaprijediti interdisciplinarnu, multidisciplinarnu i intersektorsku saradnju.
 • Pružiti obuke i superviziju stručnjacima iz zdravstvenog, socijalnog i odgojno-obrazovnog sektora kako bi se dodatno poboljšao pristup i podržale adolescentkinje koje su pretrpjele nasilje.
 • Jačati povezanost uspostavljene Interdisciplinarne mreže stručnjaka “Ovde&Sada”. (Mapa “Interdisciplinarne mreže stručnjaka”)
 • Podržati stvaranje prostora za “girl-friendly” okruženje za adolescentkinje.

Analogno, ovaj projekat ima za cilj podržati uklanjanje barijera u transformisanju usluga za bolju budućnost za sve adolescentkinje, kroz osnaživanje stručnjaka unutar zdravstvenog, socijalnog i odgojno-obrazovnog sektora u podršci adolescentkinjama koje su preživjele nasilje, uz obezbjeđivanje girl-friendly okruženja

Aktivnosti Projekta: Projekt uključuje specijalizirane obuke pod nazivom “Interdisciplinarna mreža stručnjaka ‘Ovdje & Sada’: Zaštitimo Adolescentkinje.” Obuke se sastoje od šest ciklusa, svaki s pet modula. Ovaj program obuhvaća područje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Moduli obuhvaćaju suvremena znanja i vještine za prevenciju različitih oblika nasilja nad adolescentkinjama, uključujući fizičko, emocionalno, rodnim osnovama i seksualno nasilje, kako u online, tako i u fizičkom svijetu.

Spcijalizirana Obuka: Prvi modul prvog ciklusa obuke održan je 10. ožujka 2023. godine, s temom “Oblici nasilja (online i offline): poseban osvrt na adolescentkinje.” Program nudi mogućnost supervizije i podrške osobnom rastu i razvoju sudionika kroz grupne procese.

Više o temama obuke i dinamikama rada.

Elektronska biblioteka.

Treneri i Eksperti:

Glavni trener – voditelj obuke je europski akreditirana trenerica: prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja, psihoterapeutkinja i sudski vještak za zlostavljenu i zanemarenu djecu;

kovoditelj je dipl. psihologinja Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeutkinja, trenerica i supervizor.

Eksperti-supervizori uključuju prim. dr. Ranku Kalinić, dječjeg psihijatra i psihoterapeuta, te prof. dr. sc. Gorana Arbanasa, psihijatra, psihoterapeuta, supervizora i sudskog vještaka.

Menadžerica Projekta: dr. sc. Mirela Badurina, ECIP psihoterapeut, trener i supervizor

Koordinatori Projekta: Koordinator projekta je Adi Grebović, dipl. ecc, i asistent projekta Selma Karasoftić.

Zaključak: Projekt BHIDAPA u suradnji s UNICEF-om i uz saglasnost nadležnih ministarstava u Bosni i Hercegovini, ima za cilj unaprijediti svijest o nasilju nad adolescentkinjama. Ova inicijativa obuhvaća obuku i superviziju stručnjaka te  otvaranjamogućnosti za “girl-friendly” okruženja kako bi se poboljšala podrška adolescentkinjama koje su pretrpjele nasilje. Očekuje se da će ovakvi napori pridonijeti smanjenju nasilja i boljoj budućnosti za sve adolescentkinje.

Reference:

 1. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against- children-2020
 2. https://www.unicef.org/lac/media/19616/file/violencia-against-children-and-adolescents-in-the-time-of-covid19.pdf 4  https://bhidapa.ba/wp-content/uploads/2022/12/BHIDAPA_UNICEF_Prezentacija_15122022.pdf
 3. https://bhidapa.ba/wp-content/uploads/2022/12/Final-report_INP_HereNow_BHIDAPA.pdf

Na ceremoniji otvaranja prvog ciklusa edukacije-treninga, pozdravne riječi i dobrodošlicu učesnicima uputile su predstavnica UNICEF-a BiH Sandra Kukić iz odjela za zaštitu djece u UNICEF-u BiH i dr.sc. Mirela Badurina, menadžerica projekta.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.