Konkursi za edukacijske programe

Konkurs za integrativnu psihoterapiju

BHIDAPA u saradnji sa EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy), EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies), IPSA (Institute for Integrative Psychotherapy and Counseling) i SUIP (Srpsko Udruženje za Integrativnu Psihoterapiju).

Četverogodišnji edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Konkurs za upis kandidata na dvogodišnji edukacijski program iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Za dvogodišnju polaznicima je potrebean certifikat nekog psihoterapijskog pravca sa europskim priznanjem (EAP) ili ekvivalent istog.

Edukacija iz supervizije

BHIDAPA u saradnji sa EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies) i IPSA (Institute for Integrative Psychotherapy and Counseling).

Edukacija za integrativnog psihoterapeuta

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Edukacija za terapijske tehnike i vještine

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom.

Edukacija za psihoterapijskog savjetnika

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika.

Edukacija za psihoterapijskog savjetnika

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika u saradnji sa Institom D.O.M.

Edukacija za terapijske tehnike i vještine

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom u surdanji sa Institutom D.O.M.

Edukacija za integrativnog psihoterapeuta

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u saradnji sa Institutom D.O.M.

Konkurs za edukaciju

Počeo je Prvi ciklus edukacijskog programa iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije na području Bosne i Hercegovine […]