Konkursi za edukacijske programe

Konkurs za edukaciju iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije

Želimo vas obavijestiti da započinjemo sa novim ciklusom edukacije iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini.
Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču diplomu „integrativnog psihoterapeuta za djecu i adolescente“, te europski Certifikat koji izdaje EAITSCYP.
PRIJAVITI SE!

Konkurs za integrativnu psihoterapiju

PRIJAVITI SE!
Želimo vas obavijestiti da smo počeli prikupljati prijave za upis prve generacije kandidata za Integrativnog psihoterapeuta uz istovremeno dobivanje međunarodno priznatih certifikata Europske asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP) i Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Prva godina školovanja iz integrativne psihoterapije, započet će 20.11. 2020. godine.

Četverogodišnji edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Konkurs za upis kandidata na dvogodišnji edukacijski program iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Za dvogodišnju polaznicima je potrebean certifikat nekog psihoterapijskog pravca sa europskim priznanjem (EAP) ili ekvivalent istog.

Edukacija iz supervizije

BHIDAPA u saradnji sa EUROCPS (European Centre for Psychotherapeutic Studies) i IPSA (Institute for Integrative Psychotherapy and Counseling).

Edukacija za integrativnog psihoterapeuta

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Edukacija za terapijske tehnike i vještine

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom.

Edukacija za psihoterapijskog savjetnika

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika.

Edukacija za psihoterapijskog savjetnika

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije za dječjeg i adolescentnog psihoterapijskog savjetnika u saradnji sa Institom D.O.M.

Edukacija za terapijske tehnike i vještine

Edukacija je namjenjena odgajateljima, nastavnicima, djelatnicima centra za socijalni rad/skrb, medicinskim sestrama, asistentima u nastavi i svima koji se u svom radu susreću sa djecom u surdanji sa Institutom D.O.M.

Edukacija za integrativnog psihoterapeuta

Konkurs se raspisuje za upis studenata na program edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije u saradnji sa Institutom D.O.M.

Konkurs za edukaciju

Počeo je Prvi ciklus edukacijskog programa iz Integrativne dječje i adolescentne psihoterapije na području Bosne i Hercegovine […]