Zaštićen sadržaj


EDUKACIJSKI CENTAR

Dobrodošli u BHIDAPA Online Biblioteku!

Online biblioteka je usluga koja je posvećena osiguravanju i podršci studentima da pristupe resursima potrebnim za učenje tokom studija.

E-biblioteka obuhvata PPT prezentacije sa modula, članke, e-radove i knjige, protokole, vježbe, spisak literature, poveznice i druge znanstvene i stručne materijale koji su relevantni za studijske programe koje nudi naša institucija.

Samo studenti BHIDAPA edukacijskih programa imaju mogućnost pristupa E-biblioteci, korištenjem pristupne šifre.

Imate problem da se logirate ili pristupite E-biblioteci?

Molimo Vas da kontaktirate info@bhidapa.ba.