Prijava za Članstvo

Članom BHIDAPA može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i programa, te uz potpisanu pristupnicu plati članarinu u iznosu od 95 KM za 2023. godinu. Startni iznos godišnje članarine, s najviše od 4 kalendarske godine, iznosi 55 KM.

Članovi Asocijacije mogu biti:

 • Redovni članovi
 • Redovni članovi stručnog tima
 • Vanjski članovi – stručni saradnici tima
 • Redovni članovi edukacijskog tima
 • Članovi znansteno-stručnog tima
 • Članovi odbora djece, mladih i roditelja
 • Počasni članovi

Prava i obaveze članova

 • Pridržavati se Etičkog kodeksa Asocijacije
 • Birati i biti birani u tijela Asocijacije
 • Postupati u svom radu u skladu sa Statutom i drugim aktima Asocijacije
 • Svojim radom u asocijaciji doprinositi ugledu Asocijacije
 • Biti informirani o radu Asocijacije

Benefiti redovnog člana BHIDAPA – EAPTI

 • Biti dio EIATSCYP, EAIP, EAP i SPUuBiH mreže, biti predlagan u tijela organizacionih odbora;
 • Aktivno sudjelovati u razvoju, istraživanju i napredovanju unutar edukacijskih programa BHIDAPA-EAPTI;
 • Biti priman u tijela organizacionih odbora BHIDAPA-EAPTI (Edukacije, Kongresa, Simpozija, Časopisa)
 • Ostvariti pravo na popust za kongrese, sipozije, stručna predavanja-CPD sati, superviziju,  koje organizuje BHIDAPA-EAPTI;
 • BHIDAPA-EAPTI će potpisivati obrasce i  olakšati članovima koji su dobili diplomu unutar našeg Trening instituta, dobivanje Europskog certifikata za psihoterapiju (EIATSCYP, ECIP; ECP);
 • BHIDAPA će, slijedeći najviše europse standarde o obavezi kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD), potpisivati obrasce za re-registraciju certifikata i pohranjivati dokumente u registar diplomiranih terapeuta, te po zahtjevu europskih tijela podnositi vaše dokumente o re-registraciji (CPD-u), EIATSCYP-u, EAIP-u i EAP-u.

Adresa: Emerika Bluma br. 9a, 71000 Sarajevo

E-Mail: edukacija@bhidapa.ba

Mobilni: +387 61 773 887
Telefon: +387 33 971 888

  Opće informacije

  Obrazovanje
  Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

  Zaposlenje