Prijava za Članstvo

Članom BHIDAPA može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, punoljetni državljani Bosne i Hercegovine ako potpišu pristupnicu i plate članarinu u iznosu od 55 KM godišnje.

Prava i obaveze članova

 • Pridržavati se Etičkog kodeksa Asocijacije
 • Birati i biti birani u tijela Asocijacije
 • Postupati u svom radu u skladu sa Statutom i drugim aktima Asocijacije
 • Svojim radom u asocijaciji doprinositi ugledu Asocijacije
 • Biti informirani o radu Asocijacije

Adresa: Emerika Bluma br. 9a, 71000 Sarajevo

E-Mail: info@bhidapa.ba

Mobilni: +387 61 773 887
Telefon: +387 33 971 888

  Opće informacije

  Obrazovanje
  Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

  Zaposlenje