Prijava na Konkurs

KONKURS
za upis studenata na
Edukacijski program iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije
u skladu sa europskim standardima,
 u akademskoj 2021/2022. godini, Sarajevo

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije ili dječje i adolescentne savjetnike. Studij se organizuje u trajanju četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se BHIDAPA diploma iz Dječje i adolescentne psihoterapije, koja omogućava direktno apliciranje za sticanje europskog certifikata ovjerenog od strane EIATSCYP, EAIP i EAP.

Program osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesinalnu kompetenciju, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije i istraživanja.

KONKURS
za upis studenata na
Edukacijski program iz integrativne psihoterapije
Koju organuzuje BHIDAPA u skladu sa europskim standardima EAIP i EAP.
u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata na Program edukacije iz integrativne psihoterapije. Studij se organizuje u trajanju od četiri akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se BHIDAPA diploma integrativnog psihoterapeuta koja omogućava direktno apliciranje za sticanje EAIP i EAP certifikata.

  Edukacija za koju se prijavljujete

  4-godišnja edukacija za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta4-godišnja edukacija za integrativnog psihoterapeutaPsihoterapijski savjetnik za djecu i mladeTerapijske tehnike i vještine u radu sa djecom

  Opće informacije

  Obrazovanje
  Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

  Preporuke  Zaposlenje