Prijava na Konkurs

Postdiplomska diploma iz Integrativne psihoterapije
djece i adolescenta

KONKURS

Evropski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut – BHIDAPA, 22. 05. 2023. godine, otvara Konkurs za upis u novi ciklus edukacijskog programa iz oblasti Integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, u Sarajevu u školskoj 2023/2024. godini.

Edukacijski program se organizuje u trajanju 4,5  godine. Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču Diplomu Integrativnog psihoterapeuta koju izdaje EAPTI-BHIDAPA, sa kojom mogu direktno aplicirati za dobivanje evropskih Certifikata koje izdaju: EAP, EAIP i EIATSCYP.

Program edukacije osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih znanja i vještina s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj kvalitete.

Postdiplomska diploma iz Integrativne psihoterapije

KONKURS

Evropski Akreditovan Psihoterapijski Trening Institut – BHIDAPA, 22. 05. 2023. godine, otvara Konkurs za upis u novi ciklus edukacijskog programa iz oblasti Integrativne psihoterapije, u Sarajevu u školskoj 2023/2024. godini.

Edukacijski program se organizuje u trajanju od 4,5 godine. Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču Diplomu Integrativnog psihoterapeuta koju izdaje EAPTI-BHIDAPA, sa kojom mogu direktno aplicirati za dobivanje evropskih Certifikata koje izdaju: EAIP i EAP.

Program edukacije osposobljava kandidate za sticanje profesionalnih i akademskih znanja i vještina s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj kvalitete.

  Edukacija za koju se prijavljujete

  Edukacija iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenataEdukacija iz Integrativne psihoterapije

  Opšte informacije

  Obrazovanje
  Naobrazba iz psihoterapije / savjetovanja

  Preporuke  Zaposlenje