Publikacije

Dječija duša treba da se sluša

Priručnik za interdisciplinarnu mrežu stručnjaka

Interdisciplinary Journal of Psychotherapy No. 4

Psychotherapy In Achieving Health And Well-being for Children And Young PeopleInterdisciplinary Journal of Psychotherapy No.04. […]

U pripremi je 4. broj Interndisciplinarnog časopisa “PSYCHOTHERAPY IN ACHIEVING HEALTH AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE”

Drage kolegice i kolege,
u pripremi je 4. izdanje internacionalnog i interdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa “PSIHOTERAPIJA U OČUVANJU ZDRAVLJA I DOBROBITI DJECE I MLADIH”. Orginalne znanstveno-stručne radove, autori mogu poslati na email: zdravo@journal.bhidapa.ba do 21.11.2021. godine.
Dear colleagues,
the 4th edition of the international and interdisciplinary scientific-professional journal “PSYCHOTHERAPY IN ACHIEVING HEALTH AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE” is being prepared. Original scientific and professional papers, authors can send to email: hi@journal.bhidapa.ba until 21.11.2021.

Knjiga sažetaka Projekta Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada”

U cilju doprinosa zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje i […]

Drugi Internacionalni Kongres Dječje i Adolescentne Psihoterapije

Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije

Zaključci Drugog Internacionalnong Kongresa Dječje i Adolescentne Psihoterapije

Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije

Agenda Drugog Internacionalnong Kongresa Dječje i Adolescentne Psihoterapije

Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije

“Just for Now” model Violet Oaklander u vrijeme krize – Rad sa roditeljima, Karen Fried, Psy.D., MFT

  Preveli smo i treću u nizu vrlo korisnih brošura za stručnjake koji rade sa […]

Praktični priručnik za mlade #Youth&Life – nastao zahvaljujući inicijativi mladih!

  Nakon dugogodišnje uspješne saradnje sa NCM „Ivan Pavao II” kreiran je priručnik, kao mali […]

“Just for Now” model Violet Oaklander u vrijeme krize – Rad sa adolescentima, Karen Fried, Psy.D., MFT

Uz odobrenje Dr. Karen Fried iz Santa Monica, Californija,  BHIDAPA preveli smo i drugu brošuru […]

“Just for Now” model Violet Oaklander u vrijeme krize – Rad sa djecom, Karen Fried, Psy.D., MFT

Uz odobrenje Dr. Karen Fried iz Santa Monica, Californija,  BHIDAPA je prevela brošuru Rad sa […]

Moja priča o pandemiji – Radna bilježnica za vođenu aktivnost za djecu svijeta, obitelji, učitelje i odgajatelje

Draga naša djeco, roditelji, učitelji, odgajatelji, kolege i kolegice, vjerujemo da će ovaj jednostavni i […]

Interdisciplinary Journal of Psychotherapy No. 3

Psychotherapy In Achieving Health And Well-being for Children And Young PeopleInterdisciplinary Journal of Psychotherapy No.03. […]

Interdisciplinary Journal of Psychotherapy No. 2

Psychotherapy In Achieving Health And Well-being for Children And Young PeopleInterdisciplinary Journal of Psychotherapy No.02. […]

Interdisciplinary Journal of Psychotherapy No. 1

Psychotherapy In Achieving Health And Well-being for Children And Young PeopleInterdisciplinary Journal of Psychotherapy No.01. […]

Knjiga sažetaka

Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije – “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” Sarajevo, 18.-21.10.2018.

Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji

Odlukom Skupštine BHIDAPA, statut Asocijacije se proširuje sa glavnim ciljem dosezanja najvećih standarda u poštivanju Konvencije o pravima djeteta te se obezbjeđuju uvjeti za otvaranje interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

Video materijal o razvoju prve generacije dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta

Prva generacija dječijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta

Europski akreditovani edukacijski programi u Bosni i Hercegovini, usmjereni na zdravlje i dobrobit djece i adolescenata

Europski akreditovani edukacijski programi u Bosni i Hercegovini, usmjereni na zdravlje i dobrobit djece i […]

Rezilijentne škole

Odrednica zdravlja djece i mlađih adolescenata i aktivacija rješenja oslonjena na model “zdravog razvoja – rezilijentne škole”