EAPTI-BHIDAPA Edukacijski odbor

Studiji iz oblasti Integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i integrativne psihoterapije organizuje se u trajanju od 4,5 akademske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane završnog rada, stiče se EAPTI-BHIDAPA Diploma sa zvanjem:

1. Integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente

2. Integrativni psihoterapeuta

koja omogućava direktno apliciranje za sticanje europskog Certifikata ovjerenog od strane EAITSCYP, EAIP-a i EAP-a

 

Nacionalni i internacionalni edukacijski odbor i stručni saradnici:

Dr. sc. Mirela Badurina

osnivač i direktorica, ECP, EWCP, ECGT geštalt psihoterapeut, ECIP spec. integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, trener i supervizor


Voditeljica edukacijskih planova i programa, mentor, supervizor i trener

mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar

IGA grupni psihoanalitičar, ECP, ECIP spec. integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, trener i supervizor


Koordinatorica edukacijskih programa, trener, supervizor i mentor

dipl. psiholog Sabina Zijadić Husić

ECP, ECIP spec. integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, trener i supervizor


Saradnica edukacijskih programa, trener, supervizor i mentor

Stručne saradnice:

dipl. psiholog Mirela Hadžić

KBT psihoterapeut, psihoterapijski savjetnik za djecu i adolescente, diplomantica integrativne psihoterapije djece i adolescenata


Stručna saradnica u edukaciji, idividualna psihoterapeutica za edukante

dr. Katarina Višić

REKB terapeut, ECIP integrativni psihoterapeut za djecu i adolescenate, individualna psihoterapeutica


Stručna saradnica u edukaciji, idividualna psihoterapeutica za edukante

dipl. psiholog, Dželila Mulić-Čorbo

ECP sistemska porodična psihoterapeutkinja i supervizorica


Stručna saradnica u edukaciji, idividualna psihoterapeutica za edukante

dipl. pedagog, Jelena Subašić

EIATSCYP integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente


Stručna saradnica u edukaciji, idividualna psihoterapeutica za edukante

dipl. psiholog Tanja Tankosić Girt

ECP sistemska porodična psihoterapeutkinja i supervizorica


Stručna saradnica u edukaciji, idividualna psihoterapeutica i supervizorica za edukante

Međunarodni edukacijski odbor i stručni saradnici edukacijskih programa:

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja, dr. med. neuro-psihijatar, sudski vještak

integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener, mentor i supervizor


Prof. dr. psih. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, sudski vještak

integrativni psihoterapeut, integrtativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, trener, supervizor i mentor


Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. psihijatar

psihoanalitički psihodramski psihoterapeut , trener, supervizor i mentor


Prof. dr. sc. Vera Daneš Brozek, dr. med. dječji psihijatar, sudski vještak

psihodinamski psihoterapeut, supervizor i mentor


Prof. dr. psih. sc. Maša Žvelc, klinički psiholog

integrativni psihoterapeut, TA psihoterapeut, trener, supervizor i mentor


Dr.med.sc. Vesna Hercigonja Novković, defektolog

ECP integrativna psihoterapeutkinja za djecu, mlade i odrasle, trenerica, supervizorica i mentorica


Prof. dr. psih. sc. Gregor Žvelc, klinički psiholog

integrativni psihoterapeut, TA psihoterapeut, KBT, trener, supervizor i mentor


Mr. sci. Joanna Hewit Evans, socijalna radnica

ECP integrativna psihoterapeutkinja za djecu, mlade i odrasle, trenerica, supervizorica i mentorica


Prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, sudski vještak

psihoanalitičar, seksualni psihoterapeut, trener, mentor i supervizor


Prof. dr. psih. sc. Vesna Petrović, klinički psiholog

integrativni psihoterapeut, trener i mentor


Ivana Slavković, Dipl. spec. pedagoških i pihoterapijskih nauka

ECP psihodramska psihoterapeutkinja, trenerica, supervizorica i mentorica


Koordinatori ureda:

Adi Grebovic, dipl. ecc.

Koordinator ureda za edukacijske programe


MA Ćamila Mila Gračanin

Koordinator za kulturu § PR