Voditelji i eksperti predavači projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka

Prva faza projekta:

Prvi ciklus edukacije/treninga 25.11.2021. – 11.02. 2022.

Drugi ciklus edukacije/treninga 25.3.2022.- 23.06.2022.

Menadžer projekta

Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, trener i supervisor

Voditelji edukacije-treninga

Prim. mr. sc. Azra Arnautović, dr.med., pedijatar, psihoterapeut, supervisor

Sabina Zijadić Husić, psiholog, psihoteraput, trener i supervizor

Istraživač

Mirela Hadžić, psiholog, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod supervizijom

Koordinator projekta

Adi Grebović, dipl. ecc

Asistent projekta

Ajna Prndelj, dipl. finansijski menadžer

 

                 Eksperti – stručni saradnici edukacije – treninga:

Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., dječji neuropsihijatar, psihoterapeut, supervizor

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, psihoterapeut, supervizor

Prim. dr. med. Ranka Kalinić, specijalist dječje psihijatrije, psihoterapeut

Prim.doc.dr.sc. Goran Arbanas, dr.med., psihijatar, psihoteraput, supervizor

Prof. dr. sc. Tatjana Stefanović Stanojević, klinički psiholog i psihoterapeut