Temeljne kompetencije dječjih i adolescentnih psihoterapeuta-savjetnika

*EIATSCYP (TSC) verzija peta, jun 2022.

 • Uspostavite profesionalnu praksu
 • Osigurajte odgovarajuće okruženje
 • Uključite se u osiguranje kvaliteta
 • Održavajte profesionalni razvoj
 • Održavati odgovarajući kontinuirani profesionalni i lični razvoj
 • Angažman primjeren uzrastu i jasna komunikacija sa djecom i mladima.
 • Definirajte ulogu psihoterapeuta i ulogu klijenta
 • Suradnička formulacija usmjerena na dijete, procesno orijentirana za definiranje ciljeva i ciljeva.
 • Razumijevanje igre i njenog značaja za razvoj, učenje i oporavak.
 • Interakcija sa djecom i mladima na načine koji su im značajni.
 • Facilitativne relacijske vještine, saosećajno prisustvo i sposobnost slušanja djece
 • Razumijevanje višefaktorskih utjecaja na mentalno zdravlje i emocionalno blagostanje djeteta.
 • Vještine zapažanja i evaluacijske sposobnosti u prepoznavanju individualnih dječjih potreba.
 • Primjena različitih okvira za konceptualizaciju snaga i poteškoća.
 • Integracija procjene i mjerenja ishoda s etičkim razmatranjima.
 • Vještine prezentacije slučaja uključujući procjenu, formulaciju, praksu i evaluaciju.
 • Principi stručne prakse za rad sa decom i mladima.
 • Razvoj radnih saveza sa decom koji su sigurni i pouzdani.
 • Razumijevanje ključnih pojmova za potrebe primijenjenog terapijskog mišljenja.
 • Rad na siguran i efikasan način sa procesima odnosa i razvoja.
 • Upravljanje počecima i završecima sa dostojanstvom i poštovanjem dece.
 • Poznavanje relevantnih zakonskih, etičkih i proceduralnih okvira za zaštitu.
 • Razumijevanje kako se zakonodavstvo pretvara u politiku i organizacionu praksu.
 • Vještine zastupanja i posredovanja u ime djece u praksi zasnovanoj na pravima.
 • Upravljanje moći s obzirom na ranjivost, djelovanje i autonomiju.
 • Znanje i vještine za tačnu procjenu rizika i profesionalne prosudbe
 • Razumijevanje uticaja nepovoljnih iskustava iz djetinjstva ACES u kontekstu.
 • Poznavanje različitih dijagnostičkih okvira i niza kriterija procjene.
 • Svijest o jedinstvenom i individualnom iskustvu neurodiverziteta svakog djeteta.
 • Svjesnost i kritička analiza medicinske dijagnoze i uticaja traume.
 • Profesionalne vještine povezivanja djeteta, porodice i šireg sistema brige.
 • Razumijevanje fizičkog, emocionalnog, kognitivnog i socijalnog razvoja.
 • Poznavanje ključnih prekretnica od začeća do odrasle dobi.
 • Poznavanje neurorazvojnih perspektiva i SEND. Razumijevanje uticaja diskriminacije i uskraćenih sredina (s obzirom na starost, djetinjstvo, rasizam, kulturnu raznolikost, pitanja roda i rodnog identiteta, seksualnu orijentaciju, sposobnost, razlike u vrijednostima, religiju ili duhovnost).
 • Prepoznavanje jedinstvenog proživljenog iskustva svakog djeteta u kontekstu.
 • Upravljanje ugovorima i granicama sa roditeljima i starateljima u ime djece.
 • Razumijevanje uticaja šireg sistema brige na razvoj djeteta.
 • Vještine komunikacije i odnosa za efikasan rad u sistemskim kontekstima.
 • Pružanje informacija i razumijevanja o potrebama i pravima djece.
 • Sposobnost pružanja konsultacija roditelja i staratelja i relevantne psihoedukacije.
 • Poznavanje i razumijevanje zakonodavstva u odnosu na praksu.
 • Razumijevanje uticaja predrasuda, diskriminacije i isključenosti.
 • Profesionalne vještine kako bi se osigurala sigurna i efikasna, anti-opresivna praksa.
 • Sposobnost rada sa složenim relacionim i razvojnim procesima.
 • Sposobnost komunikacije i rada uz participativne glasove djece.
 • Razumijevanje šireg konteksta međusektorskog, interdisciplinarnog i multidisciplinarnog rada.
 • Upravljanje interfejsima u zakonskim, nezavisnim i dobrovoljnim međuagencijskim odredbama.
 • Omogućavanje inkluzivnog glasa djeteta u donošenju odluka i pisanju izvještaja. (Posebno uzeti u obzir komentare člana 13. Konvencije o pravima djeteta, razliku između želja i potreba).
 • Razumijevanje etičke složenosti razmjene informacija unutar sistemskog konteksta.
 • Vještine zastupanja i posredovanja unutar timova u ime djece i mladih.
 • Poznavanje širokog spektra multidisciplinarnih praktičara i usluga.
 • Sposobnost da se identifikuju potrebe i daju odgovarajuće preporuke tamo gde je to potrebno.
 • Upravljanje konkurentnim programima odraslih u najboljem interesu djece.
 • Konsultativne vještine za djecu, mlade, roditelje, staratelje i organizacije.
 • Prepoznavanje granica kompetencije i sposobnost upućivanja na resurse.
 • Preduzimanje rutinske evaluacije prakse.
 • Angažovanje u odgovarajućem nadzoru u skladu sa praksom.
 • Po potrebi potražite odgovarajući stručni nadzor.
 • Uključite se u tekuću reviziju i evaluaciju obima prakse.
 • Učestvujte u istraživanju i evaluaciji rezultata u praksi.
 • Učestvujte u stalnom profesionalnom ažuriranju prakse.
 • Kontinuirano obrazovanje, obuka i lični razvoj.
 • Rad u nacionalnim pravnim, političkim i etičkim okvirima.
 • Rad u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta (UNCRC).
 • Rad u skladu sa zaštitnim procedurama i praksom.
 • Rad sa svijesti o društvenim, političkim i kulturnim razlikama.
 • Osigurati efektivno rukovođenje, održavajući kvalitet i standarde u profesionalnoj praksi i administrativnim procedurama.
 • Radite u okviru budžetskih zahtjeva i upravljajte finansijskim pitanjima uz etičku transparentnost i odgovornost.
 • Raditi u skladu sa nacionalnim pravnim, političkim i etičkim okvirima.
 • Ako radite u samostalnoj praksi, samozaposlen ili mali biznis da budete informisani i upoznati sa neophodnim zahtevima za bezbednu praksu.
 • Da bude svjestan pristupa terapijskoj praksi utemeljenih na istraživanju
 • Biti svjestan različitih istraživačkih metodologija uključujući kvalitativne i kvantitativne pristupe istraživanju
 • Da budete informirani o etičkim kodeksima, smjernicama za ponašanje i praksu za istraživanje s djecom i mladima
 • Da biste bili u mogućnosti da se bavite rutinskim alatima za mjerenje ishoda, na primjer, Upitnik o prednostima i poteškoćama SDQ
 • Kompetentnost u promicanju rane pomoći i prevencije uključujući psihoedukaciju za djecu, mlade, roditelje, njegovatelje i profesionalce u organizacijama.
 • Osmišljavanje, implementacija i upravljanje programima ili projektima koji mogu podržati razumijevanje dječijih potreba i sposobnosti uključujući determinante fizičkog, kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja i dobrobiti djece i mladih
 • Razumijevanje faktora rizika i zaštitnih faktora u procjeni dječjih potreba i sposobnosti s obzirom na dobrobit, rast i učenje
 • Obrazujte odrasle u kontekstima u kojima djeca žive, uče i igraju se, uključujući pružanje dokaza o istraživanju i informacijama koje mogu podržati upitne umove, kvalitet brige i promovirati refleksivnu praksu.
 • Nastavite da razvijate razumijevanje rizika i koristi za sigurnost i dobrobit djece, uključujući znanje i razumijevanje njihovog jedinstvenog životnog iskustva u svakom različitom kulturnom i društvenom kontekstu.
 • Održavajte posvećenost destigmatizaciji izazova mentalnog zdravlja i izbjegavanju kriminaliziranja ponašanja koje može biti izraz traume, ka izlječenju i oporavku njihove ukupne sposobnosti za dobrobit.