Psihoterapijski savjetnik u Centru za Mentalno zdravlje

Nastava počela, 25.10.2019. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici