Cijena edukacije

Cijena Edukacije

U nastavku možete naći detalje o naknadama za posdiplomske diploma edukacijske programe 7. razine, koji traju 4 i pol godine. Diploma iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i Diploma iz integrativne psihoterapije.

Podaci o cijenama edukacije za druge ponuđene programe, bit će postavljeni sa početkom realizacije ovih edukacijskih programa. Informisati se možete kontaktirajući nas na: info@bhidapa.ba

Diploma iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije

Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina

Cijena edukacijske godine, u koju nije uključen Intenziv modul (Ljetna škola), iznosi 2.500 KM (1.280 eura) sa mogučnošću plaćanja u tri rate. U cijenu cjelokupnog edukacijskog programa, uključeno je 650 sati teorije, metodologije i istraživanja kroz module, 160 sati ličnog rasta i razvoja (kroz grupne procese), 40 sati kliničke supervizije (kroz module u 3. i 4. edukacijskoj godini) i pristup elektronskoj biblioteci.

Peta godina iznosi 520 eura (protuvrijednost KM prema kursnoj listi na datum polaganja završnog ispita). U cijenu 5. godine uključeno je mentorstvo za završni rad – studija slučaja, organizacija članova komisije završnog ispita, organizacija i implementacija završnog ispita, diploma, dodatak diplomi (supplement diploma) i aplikacione forme za evropske Certifikate.

Intenziv modul se plaća direktno Institutu koji organizuje Intenziv.

Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka edukacijske godine, nakon ispunjenih kriterija za upis u edukacijski program, potpisanog ugovora, pristupnice i protokola.

Ispunjavanjem svih obaveze tokom edukacijske godine, prema ugovoru pravilnicima i planu i programu, student stiče uslove za upis u narednu edukacijsku godinu.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

*Preostali sati ličnog rasta i razvoja tokom 4,5 godine (150 sati) realizuju se kroz individualnu terapiju u grupi i ličnu terapiju sa izabranim registrovanim ECP psihoterapeutom. Ovi sati nisu uključeni u cijenu.

*Preostali sati kliničke supervizije (160 sati) nisu uključeni u cijenu edukacije i mogu se realizovati u grupi ili individualno sa evropski akreditovanim supervizorom.

Cijena edukacijskog programa važi za edukacijski program koji počinje tokom akademske 2021/2022.

Diploma iz integrativne psihoterapije

Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina

Cijena edukacijske godine iznosi 2.500 KM (1.280 eura), sa mogučnošću plaćanja u tri rate. U cijenu cjelokupnog edukacijskog programa, uključeno je 650 sati teorije, metodologije i istraživanja kroz module, 100 sati ličnog rasta i razvoja (kroz grupne procese), 40 sati kliničke supervizije (kroz module u 3. i 4. edukacijskoj godini) i pristup elektronskoj biblioteci.

Peta godina iznosi 520 eura (protuvrijednost KM prema kursnoj listi na datum polaganja završnog ispita). U cijenu 5. godine uključeno je mentorstvo za završni rad – Studija slučaja, organizacija članova komisije završnog ispita, organizacija i implementacija završnog ispita, diploma, dodatak diplomi (supplement diploma) i aplikacione forme za evropske Certifikate.

Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti prije početka edukacijske godine, nakon ispunjenih kriterija za upis u edukacijski program, potpisanog ugovora, pristupnice i protokola.

Ispunjavanjem svih obaveze tokom edukacijske godine, prema ugovoru, pravilnicima i planu i programu, student stiče uslove za upis u narednu edukacijsku godinu.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada su predavači stranci i kada moduli traju duže od tri dana.

*Preostali sati ličnog rasta i razvoja tokom 4,5 godine (150 sati) realizuju se kroz individualnu terapiju u grupi i ličnu terapiju sa izabranim registrovanim ECP psihoterapeutom. Ovi sati nisu uključeni u cijenu.

*Preostali sati kliničke supervizije (160 sati) nisu uključeni u cijenu edukacije i mogu se realizovati u grupi ili individualno sa evropski akreditovanim supervizorom.

Cijena edukacijskog programa važi za edukacijski program koji počinje tokom akademske 2021/2022.