Cijena edukacije

Cijena Edukacije

U nastavku možete naći detalje o naknadama za posdiplomske diploma edukacijske programe 7. razine, koji traju četiri i pol godine (4,5 godine). Diploma iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i Diploma iz integrativne psihoterapije.

Podaci o cijenama edukacije za druge ponuđene programe, bit će postavljeni sa početkom realizacije ovih edukacijskih programa. Informisati se možete kontaktirajući nas na: eapti@bhidapa.ba

Diploma iz Integrativne psihoterapije djece i adolescenata

Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina, 9 semestara

Edukacijska godina sastoji se od 2 semestra i obuhvata 10 tematskih modula. Cijena jednog semestra iznosi 1850,00 KM.

U cijenu cjelokupnog edukacijskog programa, uključeno je min 650 sati teorije, metodologije, istraživanja, procjene i samoprocjene kroz module, 170 sati osobnog/ličnog razvoja kroz grupne procese, 40 sati kliničke supervizije (kroz module u 3. i 4. edukacijskoj godini), polaganje integralnih pismenih ispita i pristup elektronskoj biblioteci.

U cijenu 5. godine uključen je pred mentorski modul usmjeren na smjernice pisanja studije slučaja: integracija teorijskog i psihoterapijskog procesa, mentorski rad odrane sažetaka završnog rada, mentorstvo za završni rad – studija slučaja, organizacija članova komisije završnog ispita, organizacija i implementacija završnog ispita, diploma, dodatak diplomi (supplement diploma) i aplikacione forme za evropske Certifikate.

Ljetna škola – Intenziv modul plaća se direktno Institutu koji organizuje Ljetnu školu.

Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti do sedam dana prije početka edukacijske godine, nakon ispunjenih kriterija za upis u edukacijski program, potpisanog ugovora, pristupnice i protokola.

Ispunjavanjem svih obaveze tokom edukacijske godine, prema ugovoru pravilnicima i planu i programu, edukant/ica stiče uslove za upis u narednu edukacijsku godinu.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada moduli traju duže od tri dana.

*Preostali obavezni sati ličnog rasta i razvoja tokom 4,5 godine (100 sati) realizuju se kroz individualnu i grupnu psihoterapiju sa izabranim registrovanim ECP psihoterapeutom, od čega se min. 80 sati realizuju kroz intividualnu psihoterapiju sa evropski licenciranim psihoterapeutima. Ovi sati nisu uključeni u cijenu.

*Preostali sati kliničke supervizije (160 sati) nisu uključeni u cijenu edukacije i mogu se realizovati u grupi i/ili individualno sa evropski licenciranim supervizorima Trening Insatituta BHIDAPA.

* Čitanje, odbrana i ocjenjivanje seminarskog rada (8 seminarskih radova-2 po edukacijskoj godini) i osobnog/ličnog razvojnog profila (4, jedan po edukacijskoj godini) nije uključeno u cijenu edukacije i iznosi 65 KM. Čitanje i ocjenjivanje ličnog/osobnog razvojnog profila uključeno u cijenu edukacije.

Cijena edukacijskog programa važi za edukacijski program koji počinje školske 2023/2024.

Diploma iz Integrativne psihoterapije

Postdiplomska edukacija u trajanju od 4,5 godina, 9 semestara

Edukacijska godina sastoji se od 2 semestra i obuhvata 10 tematskih modula. Cijena jednog semestra iznosi 1850,00 KM.

U cijenu cjelokupnog edukacijskog programa, uključeno je 650 sati teorije, metodologije i istraživanja kroz module, 170 sati osobnog/ličnog razvoja kroz grupne procese, procjene i samoprocjene, 40 sati kliničke supervizije (kroz module u 3. i 4. edukacijskoj godini), polaganje integralnih pismenih ispita i pristup elektronskoj biblioteci.

U cijenu 5. godine uključen je pred mentorski modul usmjeren na smjernice pisanja studije slučaja: integracija teorijskog i psihoterapijskog procesa, mentorski rad odrane sažetaka završnog rada, mentorstvo za završni rad – studija slučaja, organizacija članova komisije završnog ispita, organizacija i implementacija završnog ispita, diploma, dodatak diplomi (supplement diploma) i aplikacione forme za evropske Certifikate.

Prvu ratu edukacijske godine potrebno je platiti do sedam dana prije početka edukacijske godine, nakon ispunjenih kriterija za upis u edukacijski program, potpisanog ugovora, pristupnice i protokola.

Ispunjavanjem svih obaveze tokom edukacijske godine, prema ugovoru pravilnicima i planu i programu, edukant/ica stiče uslove za upis u narednu edukacijsku godinu.

Trajanje, vrijeme i cijena se iznimno može povisiti kada moduli traju duže od tri dana.

*Preostali obavezni sati ličnog rasta i razvoja tokom 4,5 godine (100 sati) realizuju se kroz individualnu i grupnu psihoterapiju sa izabranim registrovanim ECP psihoterapeutom, od čega se min. 80 sati realizuju kroz intividualnu psihoterapiju sa evropski licenciranim psihoterapeutima. Ovi sati nisu uključeni u cijenu.

*Preostali sati kliničke supervizije (160 sati) nisu uključeni u cijenu edukacije i mogu se realizovati u grupi i/ili individualno sa evropski licenciranim supervizorima Trening Insatituta BHIDAPA.

* Čitanje, odbrana i ocjenjivanje seminarskog rada (8 seminarskih radova-2 po edukacijskoj godini) i osobnog/ličnog razvojnog profila (4, jedan po edukacijskoj godini) nije uključeno u cijenu edukacije i iznosi 65 KM. Čitanje i ocjenjivanje ličnog/osobnog razvojnog profila uključeno u cijenu edukacije.

Cijena edukacijskog programa važi za edukacijski program koji počinje školske 2023/2024.