Podaci za plaćanje

Svrha plaćanja:

Primjeri:

Uplata na ime članarine –  članarina za 2023. godinu

Uplata za edukaciju – Prvi semestar, edukacija iz integrativne psihoterapije, školska 2023/24

Uplata za otvoreni modul (ili CPD- za kontinuirani profesionalni razvoj)-  Modul na temu (navesti temu) i (datum održavnja Modula)

 

Uplatu izvršiti na:

UniCredit Bank DD

Broj računa: 3387302238277714

IBAN: BA393387302238277714

SWIFT: UNCRBA 22

ili

Raiffeisen BANK DD BiH

Broj računa: 1610000134890054

IBAN: BA391610000134890054

SWIFT: RZBABA2S

BHIDAPA

Adresa: Emerika Bluma 9a, Sarajevo

ID: 4202071240009

Rješenje o Registraciji: UP0B-07-1-2918/14

Područje djelovanja: 14. Zaštita zdravlja