Podaci za plaćanje

Svrha plaćanja:

Uplata na ime članarine za školsku 2019/20

ili

Prva uplata za edukaciju iz dječje adolescentne psihoterapije/savjetovanja, školske 2019/20

ili

Uplata za Modul na temu (navesti temu) i (datum održavnja Modula)

Uplatu izvršiti na:

Broj računa: 3387302238277714 (UniCredit Bank DD)

ili

Broj računa: 1610000134890054 (Raiffeisen BANK DD BiH)

IBAN: BA391610000134890054

SWIFT: RZBABA2S

Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija

Adresa: Radnička br. 70c, Sarajevo

ID: 4202071240009

Adresa podružnice: Emerika Bluma br. 9, Sarajevo

ID podružnice: 4202071240017

Rješenje o Registraciji: UP0B-07-1-2918/14

Područje djelovanja: 14. Zaštita zdravlja