Podaci za plaćanje

Svrha plaćanja:

  1. Uplata na ime članarine –  članarina za školsku 2020/21
  2. Uplata za edukaciju – Prva rata za edukaciju iz integrativne psihoterapije za školskue 2020/21
  3. Uplata za otvoreni modul –  Modul na temu (navesti temu) i (datum održavnja Modula)

Uplatu izvršiti na:

UniCredit Bank DD

Broj računa: 3387302238277714

IBAN: BA393387302238277714

SWIFT: UNCRBA 22

ili

Raiffeisen BANK DD BiH

Broj računa: 1610000134890054

IBAN: BA391610000134890054

SWIFT: RZBABA2S

Bosansko-hercegovačka integrativna dječija i adolescentna psihoterapijska Asocijacija

Adresa: Radnička br. 70c, Sarajevo

ID: 4202071240009

Adresa podružnice: Emerika Bluma br. 9, Sarajevo

ID podružnice: 4202071240017

Rješenje o Registraciji: UP0B-07-1-2918/14

Područje djelovanja: 14. Zaštita zdravlja