O BHIDAPA-i

BHIDAPA je započela s radom 11.12.2014., na adresi Radnička 70 c, kao odgovor na rezultate istraživanja o problemima mentalnog zdravlja djece i adolescenata na našem području, jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi i pokazateljima WHO, s ciljem pokretanja izobrazbe specijaliziranog edukacijskog programa iz integrativne psihoterapije i savjetovanja za djecu i mlade na području Bosne i Hercegovine, a sa ciljem osiguravanja i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja i optimalnih uslova za zdrav razvoj svakog djeta/adolescenta;

BHIDAPA, 2015. godine pokreće, u dijelu primarne prevencije, prvi edukacijski program iz integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata koji se bazira na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički i integrativni pristup usklađen sa novim spoznajama iz područja neuroznanostiiz uz vodstvo Prof. dr. Dubravke Kocijan Hercigonja, neuropsihijatrom i psihoterapeutom za djecu i mlade, i u saradnji sa Institutom D.O.M.

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini. Više

U septembru 2017. godine naša država dobiva prvih devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta koji su uspješno zadovoljili sve uslove edukacijskog programa prema europskim propozicijama, te uspješnim polaganjem završnog ispita pred tročlanom komisijom u sastavu Prof. dr. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Prof. dr. Vera Daneš-Brozek i Doc.dr. Lidija Petocić, stekli zvanje Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Više

Godine 2017. odlukom Skupštine BHIDAPA-e, statut Asocijacije se proširuje sa glavnim ciljem dosezanje najvećih standarda u poštivanju Konvencije o pravima djeteta kroz zalaganje za stvaranje multidisciplinarnog terapijskog servisa za zaštitu zdravlja i dobrobiti djece, te obezbjeđivanju uvjeta za otvaranje Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

U maju 2018. godine po modelu i uz nesebičnu podršku djelatnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na čelu sa ravnateljicom Prof. dr. Gordanom Buljan Flander, kliničkim psihologom i psihoteraputom, BHIDAPA otvara prvi Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji u BiH.

Od 18-21 OKTOBRA 2018 @SARAJEVO, odaržan Prvi Kongres dječije i adolescentne psihoterapije-“Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” koji je imao za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnje u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata. Izlaganja su bila organizirana kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele.

Zadovoljstvo nam je bilo predstaviti ulogu psihoterapije kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz tri skupine:

A. Mentalno zdravlje djece i adolescenata
B. Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu
C. Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata – radionice

Saznaj više…

Sa velikim zadovoljstvom, predstavljamo Prvi Internacionalni časopis: “Psihoterapija u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”. Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Nove spozne jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korjene u djetinjstvu. Stoga je cilj Časopisa povećanje svjesnosti i naglašavanje važnosti o potrebi interdisciplinarne i intersektoralne saradnje, znanstvene i stručne saradnje u ranom prepoznavanju i specifičnim intervencijama usmjerenim na rad sa djecom, mladima i njihovim roditeljima, ali i insitucijama, kako bismo zajedno prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. Konvencija o pravima djeteta temeljna je vrijednost za promicanje zdravlja.

Časopis omogućava prikaz izvornih znanstvenih članaka, preglednih članak, stručnih čklanaka i studije slučaja iz različitih oblasti koji teže očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Web stranica časopisa: online / printana

Danas, BHIDAPA djeluje kroz tri centara koji obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijarnu preventivnu djelatnosti, a to su:

Edukacijski centar

Centar za zaštitu djece

Istraživački centar

Od 1. maja nalazimo se na adresi Emerika Bluma 9, Sarajevo.

Tako BHIDAPA, pored edukacijskih i istraživačkih djelatnosti, otvara prostor da se na jednom mjestu djeci i njihovim roditeljima obezbijedi pomoć od strane različitih stručnjaka koji će sudjelovati u procjeni i tretmanu djeteta u skladu sa potrebama djeteta u određenom trenutku, kroz preventivne programe primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Uzor i podrška u radu i kreiranju standarda u najboljem interesu djeteta je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, sa preko 15 godina iskustva i priznanjem za primjer dobre prakse među 47 zemalja članica Vijeća Europe i kao takva predstavljena u UN-u.

Uz dijagnostičku i uskoro forenzičnu obradu, stručnjaci Centra pružaju individualni i grupni savjetodavni I psihoterapijski rad i podršku djeci, adolescentima, njihovim roditeljima, te edukacijsko-savjetodavni rad sa školama. U okviru svog područja djelovanja, Centar organizira i provodi edukaciju, superviziju i stručno usavršavanje za stručnjake u ustanovama direktno uključenima u problematiku zlostavljanja I zanemarivanja, ali I jednako važnim preventivnim programima usmjerenim na jačanje odrednica zdravlja.

Kontekst problema i razlozi za osnivanja BHIDAPA

Nove spoznaje jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korijene u djetinjstvu. S toga je potrebno jačanje javne svjesti o zdravom razvoju djeteta i adolescenciji kao posebno osjetljivom životnom razdoblju, o značaju ranog prepoznavanja i intervencijama na sve tri razine, kako bi smo prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. BHIDAPA je nastala kao odgovor na rezultate istraživanja o epidemiologiji problema mentalnog zdravlja djece na našem području i jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi, te pokazateljima WHO.

Djecija dusa treba da se slusa

Prevalencija i incidencija problema mentalnog zdravlja djece

Istraživanja na području Bosne i Hercegovine, (Badurina, 2013) na uzorku koji je obuhvatao 734 djece uzrasta od 10 do 15 godina, ukazuju na skoro dva puta veću prevalenciju (29%) spektra klinički značajnih internaliziranih problema (somatskih problema, depresije i anksioznosti, te simptoma povlačenja) od prevalencije klinički značajnih eksternaliziranih problema (16,3%) uočenih na subskalama predelinkventnih i destruktivno agresivnih simptoma. Ove dvije krajnosti jednog kontinuuma, ne isključuju jedna drugu i u značajnoj su statističkoj korelaciji. Israživanje ukazuje da se svaki peti adolescent osjeća usamljeno, bezvrijedno i manje vrijedno, a svaki četvrti adolescent ima osjećaj da ga/ju niko ne voli i ne razumije. U ukupnom uzorku 12,2 % djece-adolescenata pomišlja da se ubije, a njih 9,3% namjerno pokušava da se povrijedi ili ubije. Rezultati ukazuju da je skoro svako četvrto djete rane adolescentne dobi pod visokim rizikom razvoja mentalnih poremećaja posebno somatske, depresivne i anksiozne simptomatologije.

 

Područje djelovanja: 14. Zaštita zdravlja

Kongres je održan u saradnji i uz podršku