O BHIDAPA-i

BHIDAPA je započela s radom u decembru.2014., kao odgovor na rezultate istraživanja o problemima mentalnog zdravlja djece i adolescenata na našem području,  koji govore da skoro svako 4 dijete pati i da je pod visokim rizikom za razvoj mentalnih poremećaja, što je u skladu i sa svjetskim istraživanjima, te izvještajima koji govore o najvećem deficitu stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi i pokazateljima WHO, s ciljem pokretanja izobrazbe specijaliziranog edukacijskog programa iz integrativne psihoterapije i savjetovanja za djecu i mlade na području Bosne i Hercegovine, radi osiguravanja i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja i optimalnih uslova za zdrav razvoj svakog djeta i adolescenta; Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Kako se Psihoterapija djece uveliko razlikuje od psihoterapije odraslih zbog čega je neophodna specifična edukacija, BHIDAPA, 2015. godine pokreće, u dijelu primarne prevencije, prvi edukacijski program iz integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata koji se bazira na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički, holistički i integrativni pristup usklađen sa novim spoznajama iz područja neuroznanosti, rarvojne psihologije, psihoterapije uz vodstvo Profesorice Dubravke Kocijan Hercigonja, neuropsihijatrice i psihoterapeutkinje za djecu i mlade, i uz saradnji sa Institutom D.O.M.

Edukanti su, do sada, imali priliku integrirati svoja znanja i vještine od preko 20 eminentna stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Engleske, Malte, Srbije i Amerike.

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade (EIATSCYP) i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini.

Više…

U septembru 2017. godine naša država dobiva prvih devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta koji su uspješno zadovoljili sve uslove edukacijskog programa prema europskim propozicijama, te uspješnim polaganjem završnog ispita pred tročlanom komisijom u sastavu Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente, mentor;  Prof. dr. med. sc. Vera Daneš-Brozek, dječiji neuropsihijata i psihoterapeut i Doc. dr. psih. sc. Lidija Petocić, psihoterapeut, stekli zvanje Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta.

Tako naša država dobiva prvih devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta.

Saznaj više

Krajem 2017. godine, odlukom Skupštine BHIDAPA, statut Asocijacije se proširuje sa glavnim ciljem dosezanje najvećih standarda u poštivanju Konvencije o pravima djeteta kroz zalaganje za stvaranje uvjeta za otvaranje Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

U maju 2018. godine po modelu i uz nesebičnu podršku djelatnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na čelu sa ravnateljicom Prof. dr. Gordanom Buljan Flander, kliničkim psihologom i psihoteraputom BHIDAPA otvara prvi Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji u BiH.

Saznaj više

Od 18-21 OKTOBRA 2018 @SARAJEVO, odaržan Prvi Kongres dječije i adolescentne psihoterapije-“Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” koji je imao za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnje u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata.

Kongres je bio Mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija, na kojem je prisustvovalo preko 500 učesnika iz 16 zemalja regije i svijeta sa 110 predavača.

Izlaganja su bila organizirana kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele.

Zadovoljstvo nam je bilo predstaviti ulogu psihoterapije kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz tri skupine:

A. Mentalno zdravlje djece i adolescenata
B. Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu
C. Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata – radionice

Saznaj više…

Sa velikim zadovoljstvom, početkom 2019. godine pokrenuli smo Prvi Internacionalni časopis: “Psihoterapija u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”.

Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Nove spozne jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korjene u djetinjstvu.

Cilj Časopisa povećanje svjesnosti i naglašavanje važnosti  znanstvene i stručne saradnje u ranom prepoznavanju i specifičnim intervencijama usmjerenim na tretman sa djecom, mladima i njihovim roditeljima, ali i insitucijama, kako bismo zajedno prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. Konvencija o pravima djeteta temeljna je vrijednost za promicanje zdravlja.

Časopis omogućava prikaz izvornih znanstvenih članaka, preglednih članak, stručnih čklanaka i studije slučaja iz različitih oblasti koji teže očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Web stranica časopisa: online / print

U februaru 2019. potpisana je saranja između Rektorata Univerziteta u Zenici i BHIDAPA-e, a 25.10.2019. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zvanično je počeo edukacijski program iz oblasi Psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici.

Diplomirane integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente, stručne su saradnice u nastavi: prim. mr. sc. med Azra Arnautović, dipl. psih. Belma Žiga, doktorantica mr.sc Đana Lončarica, dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, dipl. psih Selma Gaši, dipl.psih Senka Čimpo i soc.ped Mirjana Gavrić.

Iskreno zahvaljujemo prim. dr. Goranu Čerkezu zamjeniku ministra Federalnog ministarstva zdravstva, Projektu mentalnog zdravlja BiH pod vodstvom mr. Sc Irine Puvača, Prorektoru prof. dr. sc Sabahudin Ekinović i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenicu, na čelu sa prof. dr.med.sc Harunom Hodžić, dekanu MF, na prepoznavanju važnosti posebne edukacije iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja. Vjerujemo da je ovo značajan iskorak i početak dugogodišnje saradnje da zajednički učestvujemo u realizaciji edukacijskih programa iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja čime postajemo vodeći u regiji u cilju pružanja jedinstvenih standrda edukacije usmjere na njegovanje zdravlja, zaštitu i dobrobit djece i mladih, a time i društva u cjelini. U planu je priprema magistarskog studija iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije.

Ne smijemo kao društvo zaboraviti, kako kaže naša profesorica Dubravka Kocijan Hercigonja, da budućnost svake individue i čovječanstva generalno zavise od djeteta, njegovog razvoja kreacije selfa i svijeta oko njega.

U decembru 2019, godine naš Edukacijski centar posjetila je komisija EAIP-a. Ugostili smo predsjednika Europske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju, Brunu Van den Bosch-a i članicu upravnog odbora EAIP-a, Hilde Vleugels. BHIDAPA zadovoljava sve kriterije za punopravno članstvo i sticanje statusa Europski akreditovanog Instituta za Integrativnu psihoterapiju – EAIP,

Zvanični akreditivi bit će nam uručeni u oktobru, 2020. godine u Atini na godišnjem zasjedanju Upravnog odbora Europske Asocijacije za Integrativnu psihoterapiju. Ovaj veliki uspjeh ulaska BHIDAPA-e u Europski akreditovane Institute za Integrativnu psihoterapiju obogaćujen je sa novim diplomama na svečanoj promociji druge generacije dje;ijih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.

U februaru, 2020. godine promovirana je Druga generacija dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini.

Ispitna komisija u sastavu: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade-mentor; prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i integrativni psihoterapeut i prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, ocijenila je odbrane završnog ispita diplomantica najvišom ocjenom i promovirala, drugu generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.

Na svečanoj ceremoniji u prisustvu, preko 150 gostiju, članova porodica, prijatelja, kolega i koleginica, obratili su se uvažene profesorice ispitne komisije, voditeljica edukacijskog programa dr. sc. Mirela Badurina, prim dr. Goran Čerkez, zamjenik ministra za Javno zdravstvo Federalnog ministarstva zdravstava.

Saznaj više…

Promocija…

U martu 2020. godine BHIDAPA se aktivno uključuje u Globalnu virtualnu Superviziju Oaklander trening Centra. Mreža okuplja stručnjake psihoterapijkih instituta i centara za djecu i adolescente iz preko 25 zemalja svijeta. Supervizije i konsultacije su namijenjene psihoterapeutima za djecu, adolescente i roditelje koji usklađuju svoj rad sa virtualnim modelom Oaklander „Just for Now“.

Kao odgovor na pandemiju Covid-19, stručni tim BHIDAPAe se pripremio i osnažuje za virtualne krizne intervencije, kroz: multidisciplinarnu procjenu, psihološku intervenciju i tretman usmjeren na normalizaciju, stabilizaciju i podršku razvoja kapaciteta rezilijentnosti djece i njihovih roditelja, kao i intersektoralne intervencije usmjerene na zaštitu djeteta u trenutnoj zdravstvenoj krizi s cilj doprinosa smanjenja negativnih utjecaja pandemije na mentalno zdravlje djece, adolescenata i njihovih obitelji.

Edukacijski centar BHIDAPAe obezbijeđuje kontinuiranu edukaciju, intervizije i supervizije našem interdisciplinarnom stručnom timu terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji,  o učinkovitim načinima provođenja virtualnih/telefonskih kriznih intervencija, dijagnostičkog, savjetodavnog i psihoterapijskog tretmana djece, mladih i roditelja u kriznom periodu, poštujući preduslove etičkog kodeksa za održavanje virtualnih/telefonskih tretmana.

Znanja i vještine usvajane tokom globalne zdravstvene krize, koristit će stručnom timu i u post-pandemijskom periodu.

Više…

Danas, BHIDAPA djeluje kroz tri centara koji obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijarnu preventivnu djelatnosti, a to su:

Edukacijski centar

Centar za zaštitu djece

Istraživački centar

Od 1. maja nalazimo se na adresi Emerika Bluma 9, Sarajevo.

Tako BHIDAPA, pored edukacijskih i istraživačkih djelatnosti, otvara prostor da se na jednom mjestu djeci i njihovim roditeljima obezbijedi pomoć od strane različitih stručnjaka koji će sudjelovati u procjeni i tretmanu djeteta u skladu sa potrebama djeteta u određenom trenutku, kroz preventivne programe primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Uzor i podrška u radu i kreiranju standarda u najboljem interesu djeteta je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, sa preko 15 godina iskustva i priznanjem za primjer dobre prakse među 47 zemalja članica Vijeća Europe i kao takva predstavljena u UN-u.

Uz dijagnostičku i uskoro forenzičnu obradu, stručnjaci Centra pružaju individualni i grupni savjetodavni I psihoterapijski rad i podršku djeci, adolescentima, njihovim roditeljima, te edukacijsko-savjetodavni rad sa školama. U okviru svog područja djelovanja, Centar organizira i provodi edukaciju, superviziju i stručno usavršavanje za stručnjake u ustanovama direktno uključenima u problematiku zlostavljanja I zanemarivanja, ali I jednako važnim preventivnim programima usmjerenim na jačanje odrednica zdravlja.

Kontekst problema i razlozi za osnivanja BHIDAPA

Nove spoznaje jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korijene u djetinjstvu. S toga je potrebno jačanje javne svjesti o zdravom razvoju djeteta i adolescenciji kao posebno osjetljivom životnom razdoblju, o značaju ranog prepoznavanja i intervencijama na sve tri razine, kako bi smo prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. BHIDAPA je nastala kao odgovor na rezultate istraživanja o epidemiologiji problema mentalnog zdravlja djece na našem području i jasnim uvidom koji govori da je najveći deficit stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi, te pokazateljima WHO.

Djecija dusa treba da se slusa

Prevalencija i incidencija problema mentalnog zdravlja djece

Istraživanja na području Bosne i Hercegovine, (Badurina, 2013) na uzorku koji je obuhvatao 734 djece uzrasta od 10 do 15 godina, ukazuju na skoro dva puta veću prevalenciju (29%) spektra klinički značajnih internaliziranih problema (somatskih problema, depresije i anksioznosti, te simptoma povlačenja) od prevalencije klinički značajnih eksternaliziranih problema (16,3%) uočenih na subskalama predelinkventnih i destruktivno agresivnih simptoma. Ove dvije krajnosti jednog kontinuuma, ne isključuju jedna drugu i u značajnoj su statističkoj korelaciji. Israživanje ukazuje da se svaki peti adolescent osjeća usamljeno, bezvrijedno i manje vrijedno, a svaki četvrti adolescent ima osjećaj da ga/ju niko ne voli i ne razumije. U ukupnom uzorku 12,2 % djece-adolescenata pomišlja da se ubije, a njih 9,3% namjerno pokušava da se povrijedi ili ubije. Rezultati ukazuju da je skoro svako četvrto djete rane adolescentne dobi pod visokim rizikom razvoja mentalnih poremećaja posebno somatske, depresivne i anksiozne simptomatologije.

 

Područje djelovanja: 14. Zaštita zdravlja

Kongres je održan u saradnji i uz podršku