O BHIDAPA-i

BHIDAPA je započela s radom u decembru.2014., kao odgovor na rezultate istraživanja o problemima mentalnog zdravlja djece i adolescenata na našem području.  Rezultati istraživanja ukazuju da skoro svako 4 dijete pati i da je pod visokim rizikom za mogući razvoj mentalnih poteškoća. Navedeni rezultati su u skladu sa svjetskim istraživanjima i pokazateljima WHO, kao i izvještajima koji govore o najvećem deficitu stučnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja razvojne dobi. Osnovni cilj BHIDAPA-e bio je pokretanje specijaliziranog edukacijskog programa iz integrativne psihoterapije i savjetovanja za djecu i mlade na području Bosne i Hercegovine, radi osiguravanja i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja i optimalnih uslova za zdrav razvoj svakog djeta i adolescenta. Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna znanstvena disciplina i profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Kako se Psihoterapija djece uveliko razlikuje od psihoterapije odraslih zbog čega je neophodna specifična edukacija, BHIDAPA, 2015. godine pokreće, u dijelu primarne prevencije, prvi edukacijski program iz integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata koji se bazira na razvojnom pristupu djeci i mladima inkorporirajući humanistički, holistički i integrativni pristup usklađen sa novim spoznajama iz područja neuroznanosti, razvojne psihologije, psihoterapije uz vodstvo Profesorice Dubravke Kocijan Hercigonja, neuropsihijatrice i psihoterapeutkinje za djecu i mlade, u saradnji sa Institutom D.O.M.

Edukanti su, do sada, imali priliku integrirati svoja znanja i vještine od preko 20 eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Engleske, Malte, Srbije i Amerike.

6.4.2016. godine u Antwerpenu postajemo ravnopravni član europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade –  EIATSCYP i prvi europski akreditovan edukacijski program iz oblasti integrativne psihoterapije i savjetovanja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini.

Više…

U septembru 2017. godine naša država dobiva devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta koji su uspješno zadovoljili sve uslove edukacijskog programa prema europskim propozicijama, te uspješnim polaganjem završnog ispita pred tročlanom komisijom u sastavu Prof. dr. med. sci. Dubravka Kocijan-Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente, mentor;  Prof. dr. med. sci. Vera Daneš-Brozek, dječji psihijatar i psihoterapeut i Doc. dr. psih. sci. Lidija Petocić, psihoterapeut, stekli zvanje Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Ceremoniji dodjele diploma pvih dječijih i adolescentnih psihoterapeuta, obratio se prim. dr. Goran Čerkez, zamjenik ministra Federalnog ministarstva zdravstva i svojim prisusvom uveličao ovu svečanost.

Tako naša država dobiva prvih devet europski licenciranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta.

Više

Krajem 2017. godine, odlukom Skupštine BHIDAPA, statut Asocijacije se proširuje sa glavnim ciljem dosezanje najvećih standarda u poštivanju Konvencije o pravima djeteta kroz zalaganje za stvaranje uvjeta za otvaranje Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

U maju 2018. godine po modelu i uz nesebičnu podršku djelatnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na čelu sa ravnateljicom Prof. dr. Gordanom Buljan Flander, kliničkim psihologom i psihoteraputom BHIDAPA otvara prvi Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji u BiH.

Od 18-21 OKTOBRA 2018 @SARAJEVO, odaržan Prvi Kongres dječije i adolescentne psihoterapije-“Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” koji je imao za cilj istaći postojanje potrebe za povećanjem svjesnosti svih stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosuđa o važnosti multidisciplinarne i intersektoralne suradnje u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata.

Kongres je bio mjesto susreta različitih disciplina, institucija i organizacija, na kojem je prisustvovalo preko 500 učesnika iz 16 zemalja regije i svijeta sa 110 predavača.

Izlaganja su bila organizirana kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele.

Zadovoljstvo nam je bilo predstaviti ulogu psihoterapije kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata kroz tri skupine:

A. Mentalno zdravlje djece i adolescenata
B. Specifičnosti terapijskog pristupa kod različitih problema i izazova odrastanja djece i adolescenata u novom milenijumu
C. Psihoterapijski pristup u tretmanu djece i adolescenata – radionice

  1. Web stranica kongresa …
  2. Facebook stranica kongresa
  3. Više iz medija …
  4. Knjiga sažetaka
  5. Zaključci kongresa
  6. After Movie

Sa velikim zadovoljstvom, početkom 2019. godine pokrenuli smo Prvi Internacionalni časopis: “Psihoterapija u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata”.

Psihoterapija razvojne dobi, kao zasebna i neovisna profesija, zauzima značajno mjesto u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Nove spozne jasno ukazuju da većina psiholoških poteškoća u odraslosti ima svoje korjene u djetinjstvu.

Cilj Časopisa je povećanje svjesnosti i naglašavanje važnosti  znanstvene i stručne saradnje u ranom prepoznavanju i specifičnim intervencijama usmjerenim na tretman djece, mladih i njihovih roditelja, kako bismo zajedno prevenirali, u najvećem mogućem stepenu, razvoj poremećaja u odrasloj dobi. Konvencija o pravima djeteta temeljna je vrijednost za promicanje zdravlja.

Časopis omogućava prikaz izvornih znanstvenih članaka, preglednih članak, stručnih čklanaka i studije slučaja iz različitih oblasti koji teže očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i mladih.

Više na web stranici časopisa: online / print

U februaru 2019. potpisana je saranja između Rektorata Univeziteta u Zenici i BHIDAPA-e, a 25.10.2019. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zvanično je počeo edukacijski program iz oblasi Psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici.

Diplomirane integrativne psihoterapeutkinje za djecu i adolescente, stručne su saradnice u nastavi: prim. mr. sc. med Azra Arnautović, dipl. psih. Belma Žiga, doktorantica mr.sc Đana Lončarica, dipl.psih. Sabina Zijadić Husić, dipl. psih Selma Gaši, dipl.psih Senka Čimpo i soc.ped Mirjana Gavrić.

Iskreno zahvaljujem prim. dr. Goranu Čerkezu zamjeniku ministra Federalnog ministarstva zdravstva, Projektu mentalnog zdravlja BiH pod vodstvom mr. Sc Irine Puvača, Prorektoru prof. dr. sc Sabahudin Ekinović i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenicu, na čelu sa prof. dr.med.sc Harunom Hodžić, dekanu MF, na prepoznavanju važnosti specijalizirane edukacije iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja. Vjerujemo da je ovo značajan iskorak i početak dugogodišnje saradnje da zajednički učestvujemo u realizaciji edukacijskih programa iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja čime postajemo vodeći u regiji. Cilj edukacijskih programa je pružanje jedinstvenih standarda edukacije-treninga usmjerenih na njegovanje zdravlja, zaštitu i dobrobit djece i mladih, a time i društva u cjelini“- ispred BHIDAPA-e, dr. sci. Mirela Badurina, osnivač i direktorica. U planu je priprema magistarskog studija iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije.

Ne smijemo kao društvo zaboraviti, kako kaže naša profesorica Dubravka Kocijan Hercigonja, da budućnost svake individue i čovječanstva generalno zavise od djeteta, njegovog razvoja kreacije selfa i svijeta oko njega.

U decembru 2019, godine naš Edukacijski centar posjetila je komisija EAIP-a. Ugostili smo predsjednika Europske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju, Brunu Van den Bosch-a i članicu upravnog odbora EAIP-a, Hilde Vleugels. BHIDAPA zadovoljava sve kriterije za punopravno članstvo i sticanje statusa Europski akreditovanog Instituta za Integrativnu psihoterapiju – EAIP,

Zvanični akreditivi donešeni su na generalnoj godišnjoj skupštini EIAP-a u oktobru 2020. godine, čime BHIDAPA postaje punopravni član EAIP organizacija i time stiče status Europski akreditovanog Centra za provođenje edukacijskog programa iz oblasti Integrativne psihoterapije u Bosni i Hercegovini.

Ovaj veliki uspjeh ulaska BHIDAPA-e u Europski akreditovane Institute za Integrativnu psihoterapiju obogaćen je i sa novim diplomiranim psihoterapeutima na svečanoj promociji druge generacije dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.

U februaru, 2020. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu promovirana je Druga generacija dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika u Bosni i Hercegovini.

Ispitna komisija u sastavu: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade-mentor; prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i integrativni psihoterapeut i prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, ocijenila je odbrane završnog ispita diplomantica najvišom ocjenom i promovirala, drugu generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta i savjetnika.

Na svečanoj ceremoniji u prisustvu, preko 150 gostiju, članova porodica, prijatelja, kolega i koleginica, obratili su se uvažene profesorice ispitne komisije, voditeljica edukacijskog programa dr. sc. Mirela Badurina, prim dr. Goran Čerkez, zamjenik ministra za Javno zdravstvo Federalnog ministarstva zdravstava.

Saznaj više…

Promocija…

IMG_2398_photo

U martu 2020. godine BHIDAPA se aktivno uključuje u Globalnu virtualnu Superviziju Oaklander trening Centra. Mreža okuplja stručnjake psihoterapijkih instituta i centara za djecu i adolescente iz preko 25 zemalja svijeta. Supervizije i konsultacije su namijenjene psihoterapeutima za djecu, adolescente i roditelje koji usklađuju svoj rad sa virtualnim modelom Oaklander „Just for Now“.

Kao odgovor na pandemiju Covid-19, stručni tim BHIDAPAe se pripremio i osnažuje za virtualne krizne intervencije, kroz: multidisciplinarnu procjenu, psihološku intervenciju i tretman usmjeren na normalizaciju, stabilizaciju i podršku razvoja kapaciteta rezilijentnosti djece i njihovih roditelja, kao i intersektoralne intervencije usmjerene na zaštitu djeteta u trenutnoj zdravstvenoj krizi s cilj doprinosa smanjenja negativnih utjecaja pandemije na mentalno zdravlje djece, adolescenata i njihovih obitelji.

Edukacijski centar BHIDAPAe obezbijeđuje kontinuiranu edukaciju, intervizije i supervizije našem interdisciplinarnom stručnom timu terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji,  o učinkovitim načinima provođenja virtualnih/telefonskih kriznih intervencija, dijagnostičkog, savjetodavnog i psihoterapijskog tretmana djece, mladih i roditelja u kriznom periodu, poštujući preduslove etičkog kodeksa za održavanje virtualnih/telefonskih tretmana.

Znanja i vještine usvajane tokom globalne zdravstvene krize, koristit će stručnom timu i u post-pandemijskom periodu.

Više…

Kako bi pridonijeli zaštiti i smanjenju negativnog utjecaja zdravstvene krize na mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata i njihovih roditelja, u maju 2020. godine kreirali smo i mplementirali Projekt edukacije/ treninga pod nazivom Virtualne krizne Intervencije „Ovdje i sada“ u suradnji sa UNICEF -om BiH, uz  podršku USAID -a i saglasnost nadležnih ministarstava u BiH.

Edukacija-trening imao je za cilj osnažiti profesionalce iz centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i odgojno-obrazovnih institucija u BiH u primjeni virtualnih/telefonskih kriznih intervencija u radu sa djecom, mladima i obiteljima , tokom pandemije Covid-19.

Više o realizaciji Projekta u Završnom izvještaju

Više o Projektu

Knjiga sažetaka

Radosni smo da smo uprkos zahjevnom vremenu organizovali Drugi internacionalni kongres dječije i adolescentne psihoterapije pod nazivom: Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih, u doba i poslije pandemije Covid-19. Glavni partner Kongresa je UNICEF BiH.

Hvala svim predavačima koji su se u kratkom vremenu odazvali našem pozivu i spremnosti da u promijenjenim uvjetima podijele svoja znanja i primjere dobre prakse.

Informacije o Kongresu  pratile su se putem naše stranice na društvenim mrežama, kao i na službenoj stranici Kongresa.

yakljucci i pohvale
vazna komentar

Završni ispit treće generacije održan je u junu 2021. godine, kombinovano, uživo i online. Ispit se sastojao iz dva dijela i uključivao je prikaz integracije teorijskog i praktičnog znanja i vještina diplomantica u terapijskom tretmanu djece, adolescenata i njihovih roditelja.

Ispitna komisija u sastavu: Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr.med., neuropsihijatar, integrativni psihoterapeut za djecu i mlade, mentorica i predsjednica komisije; Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade, mentorica i članica komisije; Prof.dr.sc. Mirjana Graovac, dr.med., psihijatar, specijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoanalitički psihoterapeut, mentorica i članica komisije, ocijenila je odbrane završnog ispita diplomantica u skladu sa pokazanim znanjem i vještinama.

Predjednica ispitne komisije iznijela je odluku komisije i promovirala treću generaciju diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Dječje i adolescentne integrativne psihoterapeutice treće generacije edukacijskog programa su: Mia Roje Đapić, Jelena Subašić, Merima Špirtović, Maja Žuljević, Marija Pavlović, Amra Razman, Iskra Mihalj, Katarina Višić i Samira Omerkić (po redoslijedu polaganja).

Ispit i svečanu ceremoniju moderirala je Belma Šteta, integrativni psihoterapeut u edukaciji. Nakon polaganja Zakletve, skupu se obratila Jelena Subašić  predstavnica treće generacije diplomiranih psihoterapeuta, a Ceremonija je zaokružena kratkim filmom naših diplomantica o putu rasta i razvoja kroz 4,5. godišnji edukacijski program.

Više

Djecija integrativna psihoterapija

Projekat pod nazivom Osnovne vještine u tretmanu djece u pokretu i plan oporavka  realizovan je u 2021. godini u saradnji sa Médecins du Monde i UNICEF BiH.

Edukacija je namijenjena stručnjacima (psiholozima, psihoterapeutima, pedagozima i socijalnim radnicima), koji pružaju psihosocijalnu podršku djeci u pokretu u migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Saradnja između Médecins du Monde i BHIDAPA-e je započela u januaru 2021. godine sa ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka za specifični tretman djece i adolescenata u pokretu, sa i bez pratnje, u očuvanju mentalnog zdravlja.

Više

U septembru 2021. godine započeli još jedan historijski korak u razvoju psihoterapije u Bosni i Hercegovini. Modulom na Temu: Integrativna psihoterapija, uvod i usporedbe, Prof. dr. sc. Gregor Žvelc, psihoterapeut, trener i supervizor, zvanično je otvorio prvi edukacijski program iz oblasti Integrativne psihoterapije za odrasle.

Ovim novim programom, BHIDAPA je upotpunila edukacijske programe iz Integrativne psihoterapije. Istovremeno, edukaciju iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije započela je peta generacija edukanata. Zadovoljstvo nam je da su naši BHIDAPA europski akreditovani edukacijski programi prepoznati i izvan granica naše domovine, jer su nam se pridružile kolegice i kolege i iz Srbije, Hrvatske, Crne gore, Sirije.

Više

Nakon završenog prethodnog ciklusa edukacije “Virtuelne krizne intervencije Ovdje&Sada”,  cilj novog ciklusa jeste razvoj i jačanje uspostavljene Interdisciplinarne mreže stručnjaka “Ovdje & Sada u očuvanju mentalnog zdravlja djece u Bosni i Hercegovini. Edukacija-trening je usmjerena na  jačanje kapaciteta rezilijentnosti zajednice u svrhu pružanja rane intervencije, promociju mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti djece, adolescenata i njihovih porodica.

Pored tematskih modula, prostora za supervizijska pitanja, značaj ovog projekta je i istraživanje/screening mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini. Završna faza projekta je konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati i primjeri dobre prakse usmjereni na promociju mentalnog zdravlja djece, adolescenata i njihovih porodica. Zahvaljujemo se partnerima projekta UNICEF-u u BIH i EU i nadležnim ministarstvima na ukazanom povjerenju i podršci. Više

Vjerujemo da smo uspjeli da se glas duše djece, mladih, njihovih roditelja i odgajatelja, čuje. Na konferenciji su, svojim obraćanjem, počasne zvanice upravo naglasile značaj ovog projekta koji je u fokus stavio promociju mentalnog zdravlja djece i mladih kroz jačanje rezilijentnosti zajednica stručnjaka iz oblasti pomažućih struka. Naglasio se i deficit kadra iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, psihoterapije i savjetovanja i potreba za programima edukacije.

Online konferenciju „Dječja duša treba da se sluša” organizovana, 28.11. 2022. godine, u saradnji sa UNICEF-om, završni je događaj u okviru jednogodišnjeg projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“. Konferencija je okupila preko 200 učesinika.

Ovo je bila prilika da bilježimo značaj programa koji je okupio u ovom dijelu projekta “Ovdje&Sada”134 stručnjaka iz zdravstvenog, socijalnog, odgojnog i obrazovnog sektora iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta. Indirektni korisnici projekta, u odnosu na dostavljene podatke od strane 65% stručnjaka uključenih u Projekat, su: djeca, roditelji i primarni skrbnici, ukupno 3178 korisnika , od toga 1860 djece i adolescenata. Mnogobrojni učesnici konferencije potvrdili su važnosti dobrobiti tokom edukacije a posebno stvaranje, jačanje, širenje i njegovanje interdisciplinarne mreže stručnjaka “Ovdje&Sada” Sada su jedni drugima podrška.

Počasne zvanice bile su: predstavnica UNICEFA u BiH dr Rowank Khan, pomoćnik ministra za javno zdravlje Federalnog ministarstva zdravstva i prim. dr Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr Milan Latinović i me.sc. Mara Matkić predstavnica odjela za predškolsko i školsko obrazovanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujemo se kolegi Esminu Brodliji i kolegicama Ljiljani Uletilović, Emanueli Buzak i Cvijanki Rakić na uvidima i iznesenim primjera dobre prakse.

Posebno se zahvaljujemo našim profesoricama na izdvojenom vremenu i održanim plenarnim predavanja: Prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, Prof. dr. sc. Mirjane Graovac i Prof. dr. sc. Tatjane Stefanović Stanojević.

Danas, BHIDAPA djeluje kroz tri centara koji obuhvataju primarnu, sekundarnu i tercijarnu preventivnu djelatnosti, a to su: