Etički kodeks

ETIČKI KODEKS
BHIDAPA

1. UVOD

1.1. Svrha etičkog kodeksa jeste definirati opća načela i postaviti standarde profesionalnog ponašanja terapeuta u njihovom radu te informirati i štititi njihove klijente: djecu, mlade, njihove obitelji i gdje je primjenjivo, i ostale.

Svaka organizacija članica Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade uzimat će u obzir i raditi pod sljedećim načelima Etičkog kodeksa.

1.2. Od svih terapeuta očekuje se pristup vlastitom poslu s ciljem ublažavanja patnje i promicanjem dobrobiti djece, mladih i njihovih roditelja s kojima rade. Terapeuti bi trebali nastojati koristiti svoje mogućnosti i vještine za najveću dobrobit djeteta ili mlade osobe bez predrasuda i prepoznati vrijednosti i dostojanstvo svakog djeteta/mlade osobe.

1.3. Svi terapeuti čije su organizacije članice EIATSCYP-a dužni su držati se etičkog kodeksa i prakse svoje organizacije, a koje su u skladu sa sljedećim izjavama koje su odobrene od strane Etičkog povjerenstva EIATSCYP-a.

2. ETIČKI KODEKS

Svaka organizacija članica EIATSCYP mora objaviti Etički kodeks odobren od strane EIATSCYP-a prigodan za praktičare tih organizacija i njihove klijente. Etički kodeks uzimat će u obzir i sastojati se od sljedećih tačaka.Svi terapeuti dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa vlastite organizacije.

2.1. Kvalifikacije: Terapeuti su dužni iznijeti svoje kvalifikacije kad se to od njih zatraži i ne tvrditi i podrazumijevati kvalifikacije koje nemaju.

2.2. Uvjeti i metode: Terapeuti su dužni iznijeti na zahtjev njihove uvjete i kad je prigodno, metode prakse na početku terapije.

2.3. Povjerljivost: Terapeuti su dužni sačuvati povjerljivost i iznijeti, ako je zatraženo, ograničen dio informacija nekom trećem u posebnim okolnostima. Terapeuti koji rade s djecom i mladima moraju znati prirodu i opseg povjerljivosti kad rade u interdiscliplinarnom timu ili s više
agencija. Terapeuti trebaju jasno tražiti informaciju ko ima glavnu kliničku odgovornost u timu. S djecom i mladima granice povjerljivosti procjenjuju se prema kontekstu najvažnije dobrobiti djeteta ili mlade osobe.

2.4. Profesionalni odnos: Terapeuti trebaju uzeti u obzir djetetove najbolje interese kad ostvaruju prikladan kontakt s djetetovim generalnim praktičarem, relevantnim psihijatrijskim uslugama i/ili ostalim relevantnim stručnjacima.

2.5.Odnos s klijentima: Terapeuti su dužni postaviti prikladne granice s djecom i mladima i paziti da ih ni na koji način ne iskorištavaju, financijski, seksualno ili emocionalno.

2.6.Istraživanje: Terapeuti su dužni razjasniti s djetetom/mladom osobom i užom obitelji ili zakonskim skrbnikom prirodu, svrhu i uvjete bilo kojeg istraživanja u kojem sudjeluju i osigurati, ukoliko je to moguće, informiranost i da je dana provjerljiva suglasnost prije početka.

2.7.Izdavaštvo: Terapeuti su dužni čuvati dobrobit i anonimnost klijenta u situacijama kada je objavljen bilo koji oblik kliničkog materijala u koji je klijent uključen i pribaviti suglasnost u svim situacijama kada je to moguće.

2.8. Kompetentnost praktičara: Terapeuti su dužni biti u mogućnosti svoje obaveze izvršavati kompetentno i koristiti postupke u skladu s tim. Terapeuti bi trebali biti svjesni vlastitih ograničenja.

2.9. Osiguranje odštete: Terapeuti su dužni osigurati se kako bi njihov profesionalni rad u privatnom sektoru bio adekvatno pokriven.

2.10.Štetno ponašanje: (1)Terapeuti su dužni prekinuti bilo koji oblik ponašanja koji je štetan za njihovu profesiju, kolege ili pripravnike. (2) Terapeuti su dužni poduzeti primjerenu radnju u skladu s klauzulom 5.7 s obzirom na ponašanje kolega koji bi mogli štetiti profesiji, kolegama
ili pripravnicima.

3. REKLAMIRANJE

Članica BHIDAPA EIATSCYP-a i individualni terapeuti dužni su ograničiti reklamiranje njihovog rada samo u svrhu opisa terapije kojom se bave. Terapeuti su dužni pažljivo istaknuti informacije o sebi, kao i na popisu i reklamiranju potražitelja.

4. PRAKTIČARSKI KODEKS

Svaka članica organizacija EIATSCYP-a imat će izdani Praktičarski kodeks odobren od strane EIATSCYP-a i bit će primjeren praktičarima te organizacije i njihovim klijentima. Svrha Praktičarskog kodeksa jest razjasniti i proširiti opća načela ustanovljena u Etičkom kodeksu
organizacije i praktičnu primjenu tih načela. Svi terapeuti čije organizacije članice su ujedno članice EIATCYP-a dužne su pridržavati se Praktičarskog kodeksa njihovih organizacija.

5. ŽALBENI POSTUPAK

Svaka organizacija članica EIATSCYP-a mora izdati žalbeni postupak, uključujući i informacije o prihvatljivosti ili žalbi treće strane protiv praktičara; odobreno od strane EIATSCYP-a i primjerenosti za praktičare tužene organizacije i njihovih klijenata. Svrha Žalbenog postupka je da osigura praktičarima i njihovim klijentima jasne informacije o žalbenoj proceduri i procesu koji se odnosi na prigovor. Svi terapeuti moraju se čvrsto pridržavati Žalbenog postupka njihove organizacije ili krovne organizacije ukoliko postoji.

5.1. Podnošenje žalbe: Klijent ili njegov zakonski zastupnik u slučaju djece, ukoliko želi podnijeti prigovor na terapeuta dužan je obavijestiti Asocijaciju čiji je član terapeut.

5.2. Zaprimanje prigovora: Organizacija na čijeg je terapeuta upućenprigovor osigurat će da je terapeut što hitnije o tome obaviješten, i da su terapeut ili osoba koja podnosi žalbu obaviješteni o procedure podnošenja žalbe.

5.3. Žalba: Nakon završetka Žalbene procedure unutar organizacije/udruge, potrebno je navesti vremenski okvir procedure.

5.4. Izvješća EIATSCYP-u: kada je žalba potvrđena, organizacija BHIDAPA (članica EIATSCYP-a) obavijestiti će o tome izvršne osobe EIATSCYP-a. http://eiatscyp.org/

5.5. Potvrđene žalbe i osude: terapeuti su dužni informirati BHIDAPA-u, ukoliko je protiv njih pokrenuta žalba u nekoj drugoj udruzi članici EIATSCYP-a, ako su optuženi za kriminalne prijestupe ili ako su parnični postupci usmjereni na njih a obzirom na njihov posao terapeuta.

5.6. Ponašanje kolega: kolege koje smatraju da je ponašanje njihovih kolega neprimjereno ili nije u skladu s Etikom udruge dužni su pokrenuti žalbu unutar te organizacije, članice EIATSCYP-a.

5.7. Ostavka člana organizacije ne bi trebala ometati proces istrage sve dok se, navodni, prekršaj dogodio za vrijeme članstva terapeuta u Asocijaciji.

6. SANKCIJE

Terapeuti koji su suspednirani, ili izbačeni, iz BHIDAPA , automatski su izbačeni kao članovi iz EIATSCYP-a

7. SUPERVIZIRANJE/NADGLEDANJE ŽALBI
Članica BHIDAPA, dužna je na godišnjoj razini obavijestiti EIATSCYP obroju zaprimljenih žalbi, također prirodu njihovog sadržaja i rasporeda rješavanja.