Djelatnosti centra

CENTAR ZA ZAŠTITU DJECE

Djelatnosti Interdisciplinarnog terapiskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji

Multidisciplinarni dijagnostički i terapijski rad s djecom, mladima i njihovim obiteljima

Zadaci ovog Centra su:

1. Edukacija i informiranje sa svrhom provođenja preventivnih aktivnosti usmjerenih na jačanje odrednica zdravlja, ranog prepoznavanja emocionalnih poteškoća i poteškoća u ponašanju, podrška roditeljima i obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta i značaju razvoja sigurne privrženosti, odgajatelja u vrtićima, učitelja, nastavnika, učenika u školama putem predavanja, radionica i publikacija;
2. provođenje detaljne individualne i obiteljske obrade i dijagnostike poteškoća djece i mladih koja su upućena na tretman. Ova se obrada provodi multidisciplinarno od strane kliničkog psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, pedijatra, po potrebi i neuropedijatra,  za svu djecu i mlade kod kojih postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje.
3. planiranje najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete, adolescenta i roditelja, koji će pomoći djetetu na svim potrebnim razinama, pri čemu sudjeluju svi članovi multidisciplinarnog tima, kao i roditelji/staratelji
4. saradnja sa institucijama (škola, vrtić, CZSS, policija, domovi, dječja sela i dr.) s ciljem dobrobiti djeteta
5. provođenje psihologijskog, psihoterapijskog, savjetodavnog, psihijatrijskog individualnog tretmana, prema potrebama djeteta.
6. organizacija i provođenje grupnog rada s djecom, mladima i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, grupe za lični rast i razvoj, socijalizacijske grupe, grupe za podršku)
7. provođenje partnerske i obiteljske psihoterapije
8. savjetodavni rad sa roditeljima, vrtićima, školama putem informativno edukativnih aktivnosti

Dijagnostički i tretmanski rad se provodi sa djecom i njihovim roditeljima, te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje: djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom, razvodom i dr.

Stručnjaci mentalnog zdravlja, stalni članovi Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji su educirani iz različitih terapijskih postupaka, a posebno iz oblasti integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, te primjenjuju različite pristupe: integrativnu terapiju, gestalt terapiju, psihodinamski pristup, kognitivno-bihevioralnu terapiju, obiteljsku sistemsku i partnersku terapiju, EMDR pristup.

Edukacija članova i stručnjaka

Ovaj oblik djelatnosti uključuje permanentnu edukaciju članova multidisciplinarnog tima Centra, kao i edukaciju stručnjaka i saradnika iz drugih institucija, kroz:

1. Uključivanje u postojeće edukacije koje organizira BHIDAPA Centar za edukaciju, te druge edukacije u zemlji i inozemstvu, s ciljem proširivanja znanja u radu sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima.
2. Kontinuirano usavršavanje u primjeni novih metoda rada s djecom i njihovim roditeljima (psihoterapijske edukacije, edukacije za primjenu psihologijskih mjernih instrumenata, edukacije iz grupnog rada s djecom i odraslima te novih metoda rada iz područja djelovanja pojedinih stručnjaka tima, online intervencije, savjetovanje i tretman)
3. Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu
4. U planu su edukacije: “Krizne intervencije”

Edukacija stručnjaka izvan Centra

1. Edukacija stručnjaka koji rade sa zlostavljanom i zanemarenom djecom i njihovim obiteljima na različitim razinama prevencije i/ili tretmana: psiholozi, pedagozi, pedijatri, medicinske sestre, odgajatelji, učitelji, suci, tužitelji, policajci, pravnici, defektolozi, socijalni radnici
2. Edukacija edukatora u ovom području te njihovo daljnje stručno usavršavanje
3. Edukacija studenata u okviru poslijediplomskog studija, tj. saradnja sa Filozofskim fakultetom Univeriteta u Sarajevu – odsjek psihologija, Fakultetom političkih nauka – odsjek za socijalni rad, Medicinskim fakultetom Univeryiteta u Zenici, saradnja sa profesionalcima iz Centara za mentalno zdravlje, saradnja sa Projektom mentalnog zdravlja, te Projektom Pravda za svako djete.
4. Edukacija studenata u okviru poslijediplomskih studija iz oblasti dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja i integrativne psihoterapije

Naučno istraživačka djelatnost

U sklopu BHIDAPA centara djeluje i naučno-stručni istraživački centar , čiji je cilj organizacija Kongresa, organizacija i izdavanje Interdisciplinarnog časopisa, sa ciljem proučavanja aspekata odrednica zdravlja, promocije mentalnog zdravlja, kvalitete obiteljskog i školskog okruženja, te poteškoća mentalnog zdravlja djece i mladih, te redovnoi nformisanje javnosti.

Djecija dusa treba da se slusa